Vzťahová závislosť a závislosť na sexe

Takmer pätina ľudí niekedy vyhľadala sexuálneho partnera cez inzerát a mala s tým pozitívnu skúsenosť. Na seminári o závislostiach to povedala psychologička Magdaléna Frouzová.


Patologická závislosť hrozí nielen na sexe, ale aj na vzťahu k partnerovi alebo ďalším ľuďom. Sprievodnými znakmi môžu byť manipulácia a agresivita alebo naopak submisívne správanie a neschopnosť postaviť sa na vlastné nohy.

Z citovaného prieskumu ďalej vyplynulo, že desať percent ľudí síce sex cez inzerát skúšalo, ale výsledky boli tragické

Devätnásť percent ľudí zatiaľ inzerát nevyužilo a polovica opýtaných by cestou inzerátu vôbec nešla.

Závislosť na sexe sa prejavuje utkvelou túžbou po pohlavnom styku, ktorá často vedie k promiskuite. Orgazmus poskytuje eufóriu a chvíľkové uvoľnenie - dá sa prirovnať k účinkom alkoholu alebo inej drogy. Rovnako ako alkoholik v opici trpí pocitmi viny a depresiami vedúcimi k apatii, podobné pocity prenasledujú aj závislého na sexu.

Zatiaľ čo napríklad v Spojených štátoch vyhľadávajú ľudia so závislosťou na sexe odbornú pomoc a zakladajú skupiny "anonymných závislých na sexe", v Česku sa to vraj deje zriedka. "Jedna z klientiek sa na mňa obrátila až vo chvíli, keď ju jeden z náhodných sexuálnych partnerov na ulici zbil," povedala Frouzová. Až v tej chvíli si plne uvedomila, že niečo nie je v poriadku. Išlo o mladú dievčinu, ktorá dovtedy vyhľadávala náhodne muža takmer každodenne.

Nie každý sexuálne náruživý človek musí byť na sexe závislý

"Mala som klienta, ktorý po manželke styk vyžadoval až desaťkrát denne," pokračovala v príkladoch Frouzová. V jeho prípade však išlo skôr o citovú kompenzáciu - vo vzťahu bola absolútne dominantná manželka a iba v sexe cítil prevahu.

Nie každá promiskuita nutne znamená závislosť na sexe, ale rovnako tak nie každý vzťah znamená lásku. Skôr než za lásku možno niektoré partnerstvá považovať za závislosť na druhom. Podľa Frouzové k naplnené a zavŕšené láske dochádza, keď sa spoja tri prvky - dôvera, vášeň a záväzok. Pokiaľ vzťah stojí na kombináciu iba dvoch z prvkov, často dochádza ku konfliktom a rozchodom.

Človek závislý na partnerovi sa bojí samoty, identifikuje sa cez neho aa nevie si predstaviť, že by bez neho žil

Taký pocit môže viesť k submisívnemu správaniu. Aby predišiel konfliktu, takto neistý človek súhlasí len navonok a často klame. Býva precitlivený ku kritike, neznesie odsúdenie, hoci sa mu nevie brániť. V prípade narušenia vzťahu je taký človek neschopný pracovať, sústrediť sa a robiť čokoľvek iné - má tendenciu problém neustále a rovno riešiť.

Vnútorná neistota u úzkosť, ktoré môžu pochádzať napríklad z detstva, vedú ľudí tiež k vstupu do siekt

Je to závislosť na uzavretom kolektíve, ktorý jednotlivci určí identitu. Sekta sa ovláda niekoľkými prvkami: navodzuje sa u ľudí pocit viny, paranoja, povzbudzuje sa čiernobiele videnie reality a buduje sa slepá poslušnosť k vedúcemu.

Vzťahové závislosti sa dajú spravidla upraviť v rámci psychologických sedení a pri psychoterapia - individuálnych, rodinných alebo kolektívnych. Pracuje sa na zmenách správania prostredníctvom sebapoznávania, hľadanie identity a posilňovanie sebadôvery jedinca.

Vzťahová závislosť a závislosť na sexe


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky