Sexuálny život ženy v menopauze

Menopauza predstavuje v živote ženy obdobie, ktoré býva spravidla veľmi opomínané a pritom nesmierne dôležité. Ženy stredného a mierne staršieho veku bývajú čoraz častejšími návštevníčkami našich poradní.


Nie je to tým, že by mali stále viac a viac problémov

Ony si ale doteraz príliš netrúfali prísť sa poradiť. Aby dokázali vyhľadať pomoc, musia ženy tejto vekovej kategórie prekonať mnoho prekážok - typicky ženskými zábranami vo vzťahu k svojej sexualite počínajúc a pocity typu "na to som už stará" končiac.

Základnými problémami

S ktorými prichádzajú, sú v prvom rade sexuálnej dysfunkcie - poruchy chuti, vzrušivosti a orgazmu. Nezriedka kedy sa chcú poradiť o celom komplexe problémov, ktorý sa viaže napríklad na udelený dlhotrvajúcej mimomanželský vzťah ("našiel si mladší"). Niekedy sú ony samy privádzané partnerom, ktorému vadí ich nezáujem o sexuálny život. Inokedy si nevedia rady s vlastnou sexuálnou potrebou.

Všeobecne možno povedať, že snáď neexistuje iné obdobie v živote ženy

Kedy by tak úzko spolu súviseli a navzájom sa ovplyvňovali pohoda psychická a fyzická. S tým samozrejme korešponduje vyrovnanosť v oblasti sexuálnej. Ak sa podarí odstrániť psychické aj somatické príčiny sexuálnych problémov, nenájdete veľa spokojnejších klientiek, ako sú ženy práve tejto vekovej kategórie.

Sexuálny život ženy v menopauze


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky