Sex s nadriadeným, podriadeným

Hovorí sa, že láske sa nedá rozkázať. To isté by mohlo platiť aj u sexu. Váš vnútorný rozum hovorí, aby toto alebo ono dobrodružstvo pre Vás bolo tabu. Avšak srdce s rozumom kolikráte nesouzní a získava mnohokrát prevahu nad tým, čo sa nie / sluší.


Len ťažko sa vyhneme tomu

Aby sme sa s nikým ďalším nestřetávali, nekomunikoval, nezdieľali s nimi spoločný priestor, či už verejný alebo súkromný. Kde trávite najviac času? Je to doma, v škole, v práci? Je celkom logické, že tam, kde trávite najviac času, tiež môžete stretnúť osobu, ktorá Vám tzv vypáli dieru do srdca. A srdci bude prakticky jedno, či sa bude jednať o kolegu z pracoviska, či iného oddelenia, alebo dokonca podriadeného alebo nadriadeného. Začína sa boj s rozumom a srdcom. Ktorá strana zvíťazí, a ktorá by vlastne mala zvíťaziť? Sú nejaké pravidlá boja?

Nadriadený - priťahuje svojou mocou, prestížou

Práca každého z nás živí, a zarobené peniaze nám umožnia zaplatiť poplatky, postarať sa, aby bolo čo jesť, čo mať na sebe apod Bez práce život dostáva o poznanie iný rozmer. Aby sme v práci uspeli, udržali si ju, musíme jej rozumieť, vykonávať ju starostlivo, plne sa na ňu sústrediť. To každý vie. To je rozum. Lenže, čo ak Váš nadriadený, s ktorým preberáte splnené úlohy, pripravujete nové stratégie a pod, sa Vám tak trochu páči? A s každým ďalším dňom sa Váš cit k nemu prehlbuje? Čím to je? Je to skutočne len jeho vizážou? K nadriadeným prihliadame, rešpektujeme, obdivujeme za ich prehľad, chytrosť ai, čo je správne. Lenže práve ona moc, ona vlivnost na nás pôsobí priamo magicky. A ak k tomu prirátame osobnosť, charizma, padnúce šaty, príjemnú vôňu, správanie na úrovni, potom nie je divu, že otázka sexu s nadriadeným nie je ojedinelým prípadom.

Sex s nadriadeným - finančné výhody

Niekedy ide však predsa len rozum so srdcom ruka v ruke, či môže aj rozum srdce predbehnúť, a to aj u problematiky sexu s nadriadeným. Práve sex s nadriadeným, ak bude daná osoba s našou "aktivitou, invenciou" spokojná, nám môže zabezpečiť nielen udržanie si práce, ale tiež možnosť povýšenie, vyšších odmien apod A tu hrá úlohu istá vypočítavosť. Tá sa však môže týkať tak nežného pohlavia, tak mužov. Rozhodne neplatí pravidlo, že nadradenú osobou je len a výhradne muž. Aj ženy sú manažérkami, vedúcimi, riaditeľmi, majiteľkami apod vypočítavosti je potom charakteristickou vlastnosťou, ako pre ženské, tak mužské pokolenie.

Sex s nadriadeným - spoločenské výhody

U výhod ešte na chvíľu zostaneme, a spomenieme aj ďalšie, nemenej zaujímavú, ktorá sa týka spoločenského postavenia. Je tiež otázkou toho, či nadriadená osoba bude zadaná, alebo nie, a ako na tom bude ona s rozumom. Sexuálny vzťah so svojim zamestnancom potom môže pojať čisto ako dobrodružstvo, tajomstvo, ktoré zostane skryté pred očami všetkých, a jeho hranice územia budú napríklad v kancelárii. Môže však zájsť aj ďalej, kedy bude brať podriadenou osobou na spoločenské večierky, akcie, kde bude rad ďalších vplyvných jedincov. Tu môže dôjsť k predstaveniu podriadeného, ​​"len" ako podriadeného, ​​alebo postavenie jeho role na vyššiu úroveň. Prítomnosť podriadeného na takýchto spoločenských akcií, kde je často aj vyšší "smotánka", môže byť v budúcnosti výhodou.

Sex s nadriadeným - nevýhody u zadaných

Samozrejme, ako už to tak býva, tam, kde sú výhody, musíme čakať aj protiváhu v podobe nejakých tých nevýhod. U sexu s nadriadeným tomu nebude inak. Sex s nadriadeným môže priniesť rad komplikácií obom stranám, a to zvlášť, ak sú tu záväzky, či už len na jednej, alebo oboch stranách. A ak dôjde k odhaleniu krátkeho, či dlhodobého romániku, môže byť takéto povyrazenie dôvodom ukončenia manželského zväzku. Môže sa však situácia vyhrotiť aj iným smerom, keď napríklad životný partner nadriadenej osoby si vynúti prepustenie podriadené osoby. Ak budete Vy tou podriadenú osobou, potom Vám môžu tiež zostať len oči pre plač. Nielenže budete bez práce, ale tiež sa môžete ocitnúť bez priateľov, rodiny, kedy sa k Vám všetci, či väčšina otočí chrbtom. Potom je otázkou, či tých pár vzrušujúcich okamihov, plných divokosti, vášne, nebezpečenstvo, vynahradí Vašu stratu finančnej i citovú. A ak navyše vzťah k nadriadeným bude z Vašej strany viac, než len fyzická, sexuálna túžba, potom aj Vaše srdce utŕži nemalú ranu.

Sex s nadriadeným - ohováračskej kolegovia

S ďalšou nevýhodou, s ktorou treba počítať, je závisti, neprajnosť kolegov, ktorí o Vašom vzťahu vedia. Pripravte sa na šírenie klebiet, ohovárania a pod Áno, reči sa vedú, voda plynie. Ak však bude rečí až príliš, môže to obom stranám značne skomplikovať život. Aj nadriadená osoba môže mať nad sebou ešte ďalšie nadriadenú osobu, ak teda firma jeho / jej. Byť každý deň niekoľko hodín pod paľbou "nepriateľských pohľadov", počuť za chrbtom, akonáhle okolo niektorého kolegu prejdete, akí ste, nie je zrovna moc povzbudivé, a energiu, silu, nedodáva. Nadriadený Vás povedzme môže premiestniť k sebe do kancelárie, či Vám prideliť separátne, výsadné miesto. Čo síce bude z jednej strany prínosné. Na druhú stranu sa však neprajnosť môže ešte viac prehĺbiť. Potom je na nadriadenom, ako sa k celej situácii postaví, či "využije" svojej moci, a zasiahne v podobe vyhrážok o výške odmien a pod

Sex s nadriadeným - koniec ako v rozprávke

Aby sme neskončili u nevýhod, potom sex s nadriadeným, cez všetky úskalia, môže skončiť aj ako v rozprávke, kde sa "vzali". Láske a sexe naozaj neporučíme, a tak nie sú ojedinelé prípady, kedy sa milostný románik medzi nadriadeným a podriadeným zavŕšil sobášom, a následným spokojným životom. Na lásku, na tú pravú, musí byť vždy dvaja. A láske je jedno, akého zrovna postavenie je jedna, alebo druhá strana.

Sex s podriadeným

Vždy je jedna strana, ktorá je viac iniciujúcu. A tak ten, kto hodí "prúty", nemusí byť vždy zákonite podriadený jedinec, môže to byť naopak nadriadený. Nadriadený je ten, kto si vyberá do svojho tímu zamestnancov. Od nich bezpochyby očakáva kvalitnú prácu. A ruku na srdce, ak bude mať možnosť výberu medzi rovnako vzdelanými, skúsenými jedinci, kde jeden zrovna moc krásy nepobral, zato na druhého je radosť pozerať, či z neho niečo tajomného vyžaruje, čo nadriadenú osobu priťahuje, potom je celkom pravdepodobné, predvídateľné, koho do tímu prizve.

Sex s podriadeným - upevnenie si moci

Ak je iniciujúcu stranou v sexe nadriadený, potom tak môže urobiť z niekoľkých dôvodov. Môže sa jednať čisto o chémiu, kedy ho podriadená osoba svojím vzhľadom, správaním, vôňou, doháňa k šialenstvu, a nemôže si proste "pomôcť". Môže si však chcieť upevniť svoje postavenie šéfa, a to napríklad, ak doma je naopak "pod papučou", kedy musí sklopiť hlavu, a počúvať. Pri sexe s podriadeným je to nadriadený, kto môže udávať tón, a mať maximálnu moc nad daným jedincom. Otázkou potom zostáva, ako sa k celej situácii postaví podriadený. Môže s nadriadeným súznieť, môže však tiež radšej mlčať vplyvom obavy, že by jeho práca mohla aj skončiť apod Aj tu však, to čo spočiatku vyzerá len ako jasná moc, sila, nadradenosť, môže prejsť v niečo viac.

Sex s nadriadeným, podriadeným


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky