Puberta u chlapcov a dievčat

Ľudský život sa skladá z mnohých životných etáp, v kteých sa mení správanie jedinca. Najviac ich je na začiatku života, kedy sa človek vyvíja. Jednou z nich je puberta, ktorá je považovaná za prechod od detstva k dospelosti.


Prejavy puberty

Puberta je medzník medzi detstvom a dospelosťou, pri ktorom dochádza k procesu telesných zmien. Prejavuje sa medzi 12. a 15. rokom života, skôr u dievčat ako chlapcov. Dochádza k nej pôsobením hormonálnych signálov z mozgu do pohlavných orgánov. To spôsobuje produkciu hormónov stimulujúci rast, funkciu alebo premeny mozgu, kostí, svalov kože a genitálií. Pred pubertou sa rozdiely medzi chlapcami a dievčatami prejavujú len v oblasti pohlavných orgánov. Počas puberty dochádza k väčšej diferenciácii pohlavia, ktorá je najviditeľnejšie u druhotných pohlavných znakov.

Fyzické zmeny u chlapcov počas puberty

Počas puberty dochádza u chlapcov k zväčšeniu semenníkov, ktorá sa tiež potom vyvíja tak, že okolo 18. roka dosahujú veľkosti dospelého muža. Dochádza k produkcii testosterónu, ktorý spôsobuje pohlavné dozrievanie a sexuálnu túžbu. U chlapcov sa objavuje spermie v rannej moči. Počas puberty sa zväčší penis na cca 10 cm a do 15 rokov veku dosiahne bežnú dĺžku. Okolo genitálií a slabín dochádza k rastu chlpov. Tie sa začínajú objavovať aj na iných partiách tela - podpazušie, brucho, nohy, hornú peru, bokombrady, brada. Pod vplyvom androgénov rastie hrtan, čo má za následok zmenu hlasu. Ľudské telo sa stáva mohutnejšie, čím sa zvyšuje váha. Na tom sa podieľa aj zmena stavby kostí a tomu prispôsobenie kostrových svalov. Mení sa aj zloženie mastných kyselín v potu, vďaka čomu vzniká telesný zápach ako u dospelých ľudí.

Fyzické zmeny u dievčat počas puberty

Hlavným fyzickým znakom puberty u dievčat je vývin pŕs. Tu dochádza k spevneniu bradavky a ich celkovému rastu. Začínajú sa objavovať prvé chlpy v oblasti pyskov ohanbia. K zmene dochádza aj v oblasti pošvy, ktorá mení farbu z červenej na ružovú. Maternica a vaječníky sa zväčšujú. Prichádza prvý menštruácie. Tie však nie sú ešte prvé dva roky pravidelné. Zvyšujúci hladina estrogénu rozširuje dolnej časti panvy. Oproti chlapcom sa u dievčat v tomto období zvyšuje percento tukového tkaniva na prsiach, zadku, bokoch, stehnách a horných pažiach. To spolu s rozdielnym rastom kostry na niektorých miestach spôsobuje ženský tvar tela.

Správanie v puberte

Hormonálne zmeny v puberte do značnej miery ovplyvňuje aj psychiku chlapcov a dievčat. Pubescenti v tejto dobe hľadá sám seba a svoje miesto v spoločnosti. Prejavy puberty sa môžu značne líšiť. S niektorými môže toto obdobie poriadne zamávať, ale iní ho môžu znášať pokojne. Puberta prináša zvýšenie emočnej lability a úzkostnosť. Pubescenti má pocit straty istoty a viac vníma tlak z okolia. Jeho vzťah k dospelým sa stáva voľnejšie, je uzavretý, impulzívny a silne vzťahovačný. Podobne ako u správanie dochádza v tomto období tiež k zmene myslenia. Chlapci a dievčatá prestávajú uvažovať v reálnych súvislostiach a viac sa sústredí na abstraktné rovinu. Začínajú hypoteticky pracovať s udalosťami, ktoré ešte nenastali. Nadobúdajú dojem, že všetko vedia a poznajú. Pubescenti neochotne prijímajú názory druhých a vo svojom hodnotení sa viac spoliehajú na seba.

V tomto období dochádza k tzv dennému snívanie, počas ktorého dochádza k zmene vedomia, pri ktorom sa v bdelom stave mieša pamäťové spomienky s fantazijným predstavami. Táto výsledná zmes dočasne nahrádza skutočnosť. Často sa jedná o zámerné plánovanie budúcnosti, ktorá však neberie reálna obmedzenia do úvahy. Obsah tohto denného snenia je spravidla zameraný na plány do budúcnosti, medziľudské vzťahy, rôzne minulé zážitky a prehnané predstavy o svojej osobe. Bežná realita sa v ňom takmer nevyskytuje.

Pubescenti neprijíma kompromisy a snaží sa nájsť vždy jednoduché priamočiare riešenie. Púšťa sa s obľubou do diskusií, v ktorých vehementne obhajuje svoje názory. Svoje myšlienky a pocity považuje za úplne výnimočné, a preto sa nesnaží o ich pochopenie okolím. Týmto sa zhoršuje komunikácia s rodičmi, v ktorej sa objavuje vzťahovačnosť, časté výbuchy a nepredvídateľné reakcie. Pubescenti si hľadá skupinu rovesníkov, ktorá mu poskytuje podporu as ktorou zdieľa svoje záujmy a starosti. Tej tiež prispôsobuje svoje názory, aby v nej bol kladne prijímaný. Táto konformita sa prejavuje v štýle reči alebo obliekania. Puberta je tiež spojená s prvými láskami. Svojho partnera si pubescenti veľa idealizuje a snaží sa s ním tráviť svoj všetok voľný čas. Tieto vzťahy však bývajú väčšinou platonické.

Reakcia na pubertálne správanie

V súčasnej dobe deti prichádzajú do puberty skôr ako generácia ich rodičov. Je to dané tým, že naši potomkovia sú vychovávaní od malička k sebavedomie a suverenite, ktorú uplatňujú a je im tolerovaná. Čoskoro sa dostávajú k informáciám určeným len pre dospelých. Veľký vplyv na predčasné dospievanie detí má tiež životný štýl, sociálne vplyvy a výchova rodičov. Istý liberalizmus v ňom má však svoje klady. Deti majú väčšie sebavedomie, sú priebojnejšie a ľahšie presadzujú svoje názory. Svoj voľný čas netrávi na ihrisku alebo u zaujímavé knižky, ale dávajú prednosť počítaču, kde chatujú na sociálnych sieťach s kamarátmi. Nájdenie spoločnej reči s našim synom alebo dcérou je v období puberty zložité. Deti v tomto období preferujú trávenie voľného času s kamarátmi a rodinu presunuli až na posledné miesto. Ľudia nad 30 rokov im pripadajú starí a ako takí je nechápu. Rodičia by si pri komunikácii s pubescenti mali uvedomiť, že toto obdobie je pre deti veľmi zložité. Veď každý z nás si im prešiel a zažil mnoho sklamaní. Nie všetci kamaráti sú vhodnými spoločníkmi našich detí. Mali by sme mať prehľad, s kým sa naši potomkovia stýkajú. Práve v tejto dobe je nebezpečenstvo prieniku do nevhodných part, kde sa experimentuje s fajčením, alkoholom alebo drogami. To sa môže prejaviť aj v školských výsledkoch, keď naše deti svoj voľný čas trávi s kamarátmi na úkor učenia.

Choroby spojené s pubertou

Nie každý jedinec sa ľahko zmieri s rastom a vývojom svojho tela. Aby potlačil tieto procesy často obmedzuje príjem potravín. To môže viesť až k mentálnej anorexii. Pri nej dochádza k chudnutiu a sekundárne pohlavné znaky sa prestávajú vyvíjať. Anorektík svoju hmotnosť znižuje drastickými formami diéty, pretože vníma seba ako príliš hrubého. Dochádza k poruchám menštruácie, nespavosti a nesústredenosti. Táto choroba je častejšia u dievčat a býva často spojená s bulímiou. Jedná sa tiež o poruchu príjmu potravy. Postihnutý touto chorobou sa záchvatové prejedá. Potravu však následne zámerne vyvrhuje. Časté je tiež vyvolávanie hnačke užívaním anorektík. Toto psychické ochorenie spôsobuje starnutie kože a vypadávanie zubov či nechtov. To môže dokonca viesť až k strate zraku.

Puberta u chlapcov a dievčat


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky