Problémy s erekciou - je to aj váš prípad?

PR článok: Vyplňte si dotazník sexuálneho zdravia muža. Porucha erekcie môže byť prvým klinickým prejavom doteraz latentného závažného ochorenia, avšak jej pôvod môže mať aj psychologický podklad.


Porucha erekcie, odborne nazývaná erektilná dysfunkcia (ED), je ochorenie prejavujúce sa pretrvávajúcou neschopnosťou dosiahnuť a udržať erekciu dostatočnú pre uspokojivý pohlavný styk

Tento problém má v súčasnosti celosvetovo vzostupnú tendenciu. Podľa štatistík v súčasnosti trpí určitým stupňom ED viac ako 30 miliónov mužov v Európe. Prognózy dokonca uvádzajú, že v roku 2025 by sa ich počet mohol zvýšiť o ďalších 13 miliónov. Ani v Českej republike sa nejedná o problém ojedinelý. Podľa uskutočnených štúdií takmer 50% mužov po štyridsiatke má skúsenosť s poruchou erekcie 1. Z výsledkov prieskumu agentúry STEM / MARK podľa MUDr. Karla Kočího, CSc. dokonca vyplýva, že v Českej republike trpí ľahšou či ťažšou formou poruchy erekcie 54% mužov vo veku 35 - 65 rokov as ťažkou poruchou erekcie sa potýka 26% mužů2.

Problémy s erekciou nemožno brať na ľahkú váhu

"Erekcia je citlivým indikátorom mužského zdravia a jej porucha môže byť prvým klinickým prejavom doteraz latentného závažného ochorenia." Hovorí MUDr. Karel Kočí.

Jedným takým ochorením je napríklad diabetes

Diabetes alebo ak cukrovka, je ochorenie, pri ktorom je hladina cukru v krvi zvýšená. Dlhodobo vysoká hladina cukru v krvi nepriamo vedie k zvýšenému ukladaniu tuku v stenách ciev a môže poškodiť nervy, erektilné tkanivo a malé cievy v penise a znemožniť tak fyziologickú erekci3. Erektilná dysfunkcia sa vyskytuje 4x častejšie u mužov s cukrovkou než v bežnej populaci4 a postihuje takmer 3/4 mužov diabetiků5.

Rizikové faktory pre vznik poruchy erekcie sú rovnaké ako u kardiovaskulárnych ochorení.

MUDr. Michal Vráblík z 3. internej kliniky, 1. LF UK a VFN konštatuje:

"Bez správnej funkcie kardiovaskulárneho aparátu, nemôže fungovať prakticky nič, nieto tak veľmi komplikovaný dej, ako je správny priebeh pohlavného aktu. Erektilná porucha môže signalizovať latentný problém. Ale pacienti s kardiovaskulárnym ochorením budú mať častejšie erektilnej dysfunkcie (a to až v 2/3 prípadov, podľa niektorých štúdií dokonca, až v 3/4 prípadov), ktoré sú sprievodným znakom postihnutia tepen6. "A dodáva:" Každý muž má právo zlyhať a nemusí sa jednať o žiadne riziko cievneho postihnutia. Ak sa však erektilná dysfunkcia dostaví opakovane, je na mieste pomocou definovaných dotazníkových metód určiť vážnosť postihnutia. Tieto dotazníky viď. test dotazník sú voľne k dispozícii na internete aj v ordináciách lekárov. Ak pacient zistí, že trpí istou formou erektilnej dysfunkcie, či už ľahšie alebo ťažšie, je úplne na mieste interné vyšetření6. "

Vyplňte si dotazník sexuálneho zdravia muža

Zhodnoťte obdobie uplynulých 6 mesiacov, pri každej otázke zvoľte jednu odpoveď a na záver spočítajte bodovej hodnoty vybraných odpovedí.

Ak je výsledný súčet bodov 21 a menej, mohlo by sa jednať o určitý stupeň poruchy erekcie.

Obráťte sa na svojho lekára

Sexuológ MUDr. Zlatko Pastor súčasne upozorňuje aj na možnosť vzniku sexuálnych dysfunkcií na psychologickom podklade, spôsobených zlou informovanosťou týkajúce sa danej témy: "Výchova, morálka a spoločnosť formulujú naše predstavy o sexe. Rád, ako uspokojiť partnera či partnerku existuje mnoho. Spoločnosť je v istom slova zmysle přesexualizována riekankami a nezmysly, ktoré nekorelujú s realitou a môžu teda spôsobiť dysfunkcie. Ak sme dlhodobo opakovane a zle informovaní o fyziologických predpokladoch, ktorých nedosahujeme, tj urobí ak sa z hypersexuálny akcie norma, veľa tých, ktorí ju nie sú schopní dosiahnuť, sa s touto situáciou len ťažko vyrovnávají7. "

Zmena životného štýlu a úprava stravovacích návykov (zvýšenie podielu ovocia a zeleniny v jedálničku

Zaradenie stravy s vyšším obsahom polynenasýtených mastných kyselín známych ako Omega-3 mastné kyseliny, cvičenie zamerané na zlepšenie kondície) môže byť riešením v počiatočnej fáze ochorenia. Ak však ochorenie dosiahne stupňa s jasnými klinickými prejavmi, nepomôže nič iné, než klinická liečba. Po už spomínanom internom vyšetrení navrhne lekár optimálnu liečbu. V súčasnosti najčastejšie praktizovaná liečba je cielená medikamentózna liečba vo forme tabliet užívaných pred pohlavným stykom, ktoré sa odlišujú najmä dĺžkou pôsobenia. Optimistickú správou určite je, že až 95% porúch erekcie je v súčasnosti medikamentóznou liečbou liečiteľných.

Problémy s erekciou - je to aj váš prípad?


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky