Porno môže vážne škodiť, ak nahrádza milovanie

Na otázku, či porno škodí vzťahom a psychosexuální stránke človeka, nemožno nájsť jednoznačnú odpoveď. Denník Daily Mail však tvrdí, že osmašedesát popredných britských psychológov.


A psychiatrov zaoberajúcich sa ľudskou sexualitou vníma skôr negatívne dôsledky. Hlavne u mladých ľudí totiž porno nahradilo milovanie a oni sa tak trepú v zníženom sebavedomie, úzkostiach a neschopnosti nájsť uspokojivý vzťah.

Porno môže vážne škodiť, ak nahrádza milovanie

Porno samo o sebe určite neškodí a môže v mnohých prípadoch pomáhať. Sociológovia z rôznych pracovísk na svete preukázali, že v krajinách a spoločnostiach, kde je porno dostupné a nie je tabuizovanej, majú menej sexuálneho násilia, vykorisťovania a kriminality súvisiace so sexom.

Lenže ak sa zameria pozornosť na mladých ľudí a ich schopnosť tvoriť vzťahy, je situácia komplikovanejšia

Predovšetkým nastáva problém, keď sa porno nestane doplnkom, pomôckou a okrajovou záležitosťou ľudskej sexuality, ale keď slúžia ako zdroj informácií o sexe, ako návod na pohlavný život človeka či vzorom sexuality. Porno totiž vo väčšine prípadov chýba emocionálnu stránku ľudskej sexuality, ktorá je nevyhnutná pre jedinca i vzťahy.

Muži mladší tridsaťpäť rokov konzumujú porno vo vysokej miere

Sedem z desiatich takých mužov sa u neho ukája denne alebo takmer denne. Ale porno im neslúži len ako forma odreagovanie a vybitie, ale - v tom prípade škodí - ako zdroj inšpirácie, informácií a ako predloha pre ich intímny život. U mladých ľudí je tak dnes milovanie a nežný sex niečím opovrhovaným a nezaujímavým. Pre správny vývoj a fungovanie psychosexuálneho života človeka sú však milovanie a nežnosti nevyhnutné. A sú nevyhnutné pre vznik pevného partnerského puta.

Ďalším problémom potom je, že je porno vnímané ako norma, nie ako niečo výnimočné

Mladí ľudia nadobúdajú dojmu, že profesionálne výkony musia sami denne predvádzať v spálňach. Že partneri očakávajú rovnakú výkonnosť, výdrž, rovnako dokonalá tela a rovnako veľké pohlavné orgány. To vedie k rade psychických problémov, úzkosťou, zníženému sebavedomie a frustráciu.

"Stále viac mužov trpí úzkosťami zo svojej výkonnosti, pretože sa porovnávajú s extrémnymi výkonmi profesionálnych pornohercov, zatiaľ čo ženy väčšinou trpia neistotou zo svojho tela a cítia tlak z povinnosti fungovať podľa očakávaní. Porno môže tiež negatívne ovplyvniť schopnosť mužov vytvárať vzťahy so skutočnými ženami, pretože majú v mysli dokonalej pornoherečky. Mnoho dievčat a chlapcov sa o sexe učia práve skrz sex, čo má devastujúci vplyv na vnímanie ich tiel aj ich samotných, "píše Daily Mail.

Porno môže pomáhať a byť zdravou súčasťou života. Má v ľudskom živote svoju úlohu, avšak len za určitých okolností a ako doplnok.

Porno môže vážne škodiť, ak nahrádza milovanie


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky