Muži sa delia na agresívne šimpanza a mierumilovné Bonobo

Zabudnite na delenie pánov na agresívne macho a mierumilovné metrosexuálov. Experti z Harvardu sledovali šimpanzy, bonobo a muža a zistili, že medzi nimi v reakcii na stres a konkurenčný boj existujú veľké podobnosti.


Páni ľudského druhu sa delia podľa reakcií na výzvu a súťaž na agresívne šimpanzy či mierumilovné Bonobo

Tí muži, u ktorých pri súťaži či inej výzve dochádza k vylúčeniu hormónu testosterónu a zvyšuje sa agresivita, sa podobajú svojím správaním šimpanzom učenlivými. Samce tohto druhu sú totiž silne ovládanie testosterónom, preto v klasickej skupine šimpanzov učenlivých často dochádza k šarvátkam a mnohokrát dosť agresívnym bojom. Naopak samce šimpanzov bonobov reagujú v stresovej situácii alebo pri výzve väčšinou mierumilovne, do ich tela sa totiž vylieva hormón kortizol, ktorý vedie k prosociálnímu a prívetivému správanie. K rovnakej reakcii dochádza u druhého typu mužov.

Muži zvyčajne zažívajú zvýšeniu hladiny kortizolu pred množstvom súťaží a konkurenčných súbojov

Keď majú ale silnú túžbu dosiahnuť vysokého spoločenského statusu, vyhrať súťaž a sú silne motivovaní ziskom moci a vplyvu, potom sa do ich tela vylučuje hormón testosterón vedúce k vyššej agresivite a vrcholu. "Tieto objavy naznačujú, že vylúčenie steroidných hormónov do tela mužov pri súťaži a konkurenčnom boji zdieľame s našimi opičími predkami," uviedla doktorka Victoria Wobberová z Harvardskej univerzity.

Ľudia však majú niečo, čo nebolo pozorované u šimpanzov učenlivých ani u bonobov

Po skončení súťaže či konkurenčného boja dochádza v tele mužov k vylúčeniu testosterónu, keď vyhrajú, či naopak výraznému zníženiu tohto hormónu, keď prehrajú. Tieto zmeny v hormonálnej hladine potom vyústi v juchání a jasanie po víťazstve, či skľúčenosť a depresii po prehre.

Muži sa delia na agresívne šimpanza a mierumilovné Bonobo


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky