Muži majúce blízky vzťah s matkou majú lepšie vzťahy s ostatnými ľuďmi

O mužoch, ktorí majú blízky vzťah s matkou, sa často hovorí ako o mamáncích. Lenže! Je to nebezpečný mýtus, ktorý ubližuje predovšetkým ženám samotným. Mamánkem nie je muž, ktorý má blízky vzťah s matkou.


Ale taký, ktorý je matkou chorobne hýčkaný aiv dospelosti z jej strany rozmaznávaný ako dieťa. Zdravý veľmi blízky vzťah s matkou totiž prospieva všetkým v okolí takého muža. A ženy vo vzťahoch s takým mužom sú oveľa spokojnejší a šťastnejší.

V knihe The Mama \'s Boy Myth (Mýtus o maminej chlapcovi) vysvetľuje psychologička Kate Stoneová Lombardiová

Ako blízky vzťah s matkou vedie k lepšiemu psychickému vývoju mužov. Tí nie sú nijako zjemnené a zženštilí, ale sú naopak oveľa mužnejší v pravom slova zmysle. Pravý muž totiž dokáže prejavovať city a správať sa priateľsky a ústretovo, keď to situácia vyžaduje. Muži majúce blízky vzťah s matkou sú psychicky a mentálne oveľa stabilnejšie, rozvinutejšie a vyrovnanejšie.

Lombardiová priznáva

Že skutočne problematickí sú tzv mamánci, tam ale môže za zlú výchovu matka, ktorá k synom pristupuje ako k neschopným deťom a chová sa k nim tak do dospelosti, chorobne je rozmaznáva a robí je na nej závislými. To ale s blízkym citovým vzťahom nemá nič spoločné.

Muži majúce blízky vzťah s matkou dokážu otvorene hovoriť o svojich pocitoch, sú menej náchylní k tlakom a negatívnym vplyvom svojich rovesníkov a dokážu lepšie komunikovať s okolím.

"Otcovia majú tendenciu preberať všetko počas jedného veľkého rozhovoru, buď o sexe či o drogách. Matky sa zaplietajú do každodenných konverzácií. Je to oveľa menej násilné a rozhovor na danú tému prebieha častejšie. Synovia potrebujú matku a potrebujú ich podporu a oporu, "tvrdí Lombardiová.

Muži majúce blízky vzťah s matkou majú lepšie vzťahy s ostatnými ľuďmi


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky