Láska na celý život. Existuje?

Koho by nedojala pohľad na dva staroušky držiace sa za ruky, ktorých láska prekonala všetky nástrahy a vydržala celý život. Pri bližšom pohľade ale pravdepodobne zistíte, že sa tí dvaja držia za ruku, pretože pán zle drží rovnováhu.


A že romantika a horúce cit sú na rebríčku hodnôt, ktoré vzťah udržali tak dlho, až niekde na jeho samotnom konci.

Láska na celý život. Existuje?

Keď sa psychológovia zamerali na skupinu partnerov, ktorí spolu vydržali šesťdesiat a viac rokov, zistili, že sa ich vzťah oproti bežnej populácii v ničom výnimočnom nelíši. Mnohé z nich poznamenala nevera, rozchody a zmierenia, menšie i väčšie konflikty, ale ich spoločným znakom bolo čosi, čo by sa dalo pomenovať ako fakt, že si dokázali nevadit a neubližovať.

"Keď sa takzvane erotickú-emočný vzťah postupom času vyčerpá

Potom záleží, ako sú partneri schopní spolu dobre kooperovať, čerpať podnety aj z externých zdrojov (mať svoje rôzne koníčky, záľuby a tak ďalej) a tiež či sú schopní si vytvoriť pokojné spoločné zázemie. Istý náboj a iskrenie, ktoré bolo na počiatku, si môže vzťah zachovať, ale bude sa správať trochu ako lochnesská príšera; na chvíľu sa objaví a potom zas kamsi zmizne. Ako hovoril doktor Plzák: Permanentne šťastný môže byť len idiot, "hovorí psychológ a vzťahový poradca Petr Šmolka.

Príliš intenzívne emócie sú podľa neho pre každý vzťah skôr rizikové

A manželstvo s výrazne emocionálnym človekom bude len ťažko pokojné, pretože taký človek k životu silnej emočnej vzruchy jednoducho potrebuje. "Takýto vzťah môže byť pre partnerov iste zaujímavý, nie bezdôvodne sa mu ale hovorí kalamitnej. Intenzívne prejavy lásky sa striedajú s aktmi nenávisti, chudáci deti, ktoré v takom prostredí musí vyrastať. Za dobré manželstvo by som považoval dokonca aj také, v ktorom si každý deň môžeme povedať aspoň na chvíľočku, že je fajn byť spolu, "dodáva.

Základným kameňom dlhodobého vzťahu podľa neho vždy zostáva bazálny úcta k druhému

A základným kľúčom k jeho udržiavanie v chode sú potom okrem iného aj dostatočne flexibilné očakávania. Do každého vzťahu s nejakými očakávaniami vstupujeme; či v ňom zotrváme a či v ňom sme spokojní, záleží na tom, do akej miery budú naplnená. Ak sú príliš vysoká, je pravdepodobné, že nás to skôr alebo neskôr prestane baviť.

"Môžem mať o svojej budúcej partnerke predstavu, že to bude dlhonohá blondína so sklonmi k Nymfománia, ale ak potom budem žiť s brunetkou, ktorú často miesto sexu, bolí hlava \', je dobré dokázať pôvodné očakávania opustiť, prípadne k nim pristupovať pružne. Treba oceniť, že ma moja bruneta aspoň nechá voľne dýchať a dokáže na mňa byť niekedy milá, "znie lakonická rada Petra Šmolku.

Čo podľa neho platí aj v prípade túžby po láske na celý život:

"Manželstvo nie je inštitúcia, ktorá má zabezpečovať lásku a príjemné pocity; primárne vzniklo ako inštitúcia pre ochranu majetku a ako najlepšie možné prostredie pre vývoj detí. Samozrejme môžem ísť do vzťahu s očakávaním, že to bude láska na celý život, ale v priebehu času by som mal byť s to svoje predstavy reálne modifikovať. "

Na druhú stranu zotrvávať dlhodobo vo formálnom manželstve čisto z ekonomických dôvodov alebo len kvôli deťom podľa neho tiež nie je zrovna múdrym rozhodnutím.

"Ak má dieťa napríklad pred maturitou a nechcem ho v takej chvíli zbytočne deptať rozpadom rodiny, tak je to pochopiteľné, ale zostávať vo vzťahu, ktorý ma nenapĺňa už v čase, keď je deťom päť sedem rokov, je podľa môjho názoru prílišná obeť," domnieva sa Petr Šmolka a ako jeden z dôvodov uvádza výskum profesora Zdeňka Matějčka, ktorý sa pýtal už dospelých detí z rozvedených rodín a detí z konfliktných rodín, v ktorých sa rodičia kvôli deťom nerozviedli, ako hodnotí rozhodnutie svojich rodičov. Vo väčšine prípadov deti jednoznačne považovali za lepší krok presný opak toho, čo ich rodičia urobili. "Takže z pohľadu detí je to vlastne úplne jedno," zhŕňa Petr Šmolka.

Tvoja bolesť je moja bolesť

"Dá sa to vydržať," zhŕňa odpoveď na otázku, či existuje láska na celý život, psychológ a vzťahový poradca Jeroným Klimeš. Podľa jeho poznatkov je každý dlhodobý vzťah založený na takzvanej vzťahovej disciplíne. Sem patrí okrem základných vecí, ako je dôvera a vernosť, tiež to, že sa k svojim najbližším správame lepšie ako k ľuďom cudzím. Na prvé počutie to znie ako samozrejmosť, ale často to býva práve naopak.

"Spomeňte si, ako to bolo napríklad v rozprávke o Popoluške

Kedy sa macocha s dcérou k blízkym, teda svojej nevlastnej dcére a manželovi, správali škaredo a pred cudzími sa navonok úlisne tvárili ako najlepší priatelia," hovorí Jeroným Klimeš a dodáva: "Vzťahová disciplína ale znamená predovšetkým počuť, keď vedľa mňa niekto trpí. Znamená, že má bolesť je tvoja bolesť a tvoja túžba je má túžba. Žena s mužom musia myslieť jeden na druhého a vytvárať jeden metaorganismus. To je stará manželská morálka, ktorá dnes už neplatí, pretože dnes všade čítame, že máme právo na svoje telo a robiť si, čo chceme. "

Vzťahová disciplína znamená tiež nepúšťať sa do vzťahov na diaľku, vážiť si svoje rodiny, byť jej verný a byť presvedčený, že s ňou chcem byť na celý život. Dôležitú úlohu zohráva aj určitá miera bohatstva, kedy sa nedostatok peňazí stáva príčinou hádok a príliš veľké imanie zase ponúka príliš nebezpečných lákadiel. Každý extrém je nebezpečný.

Všetci sme ego

Na dlhodobé vzťahy sa dá pozrieť ešte z iného uhla. Nemecký zakladateľ sociálnej psychológie Kurt Lewin zostavil takzvanú teóriu poľa, ktorá skúma vzorce vzájomného pôsobenia medzi jedincom a okolím, čo sa dá aplikovať aj na vzťah. V každom vzťahu sú sily posilňujúce, dostredivé, ktoré ho držia pohromade, pričom rovnakým dostredivým smerom pôsobí aj strach z vonkajšieho okolia.

Proti tomu pôsobí sily, ktoré nás zo vzťahu vypudzujú

Napríklad keď sa partner chová ako vzťahový ignorant, a navyše vás "vonku" priťahuje niekto iný, či už je to nový partner, alebo voľnosť, ťahá vás to zo vzťahu von. Pomer týchto síl je rozhodujúce, či vo vzťahu zotrváte, alebo z neho odídete.

Psychológ a vzťahový poradca Jeroným Klimeš prirovnáva tiež vzťah k pavučine, keď každý vzťah drží pohromade rad vlákien, a keď sa jedno pretrhne, ostatní ho podrží. Ako zásadný problém ale vidí to, že sa v dnešnej dobe morálka uvoľnila natoľko, že sa vzťahom nedostáva to, čo potrebujú, a vlákien ubúda.

"Napríklad rozchod je neporovnateľne ľahšie záležižena tosť, než bola predtým

Vzťahy dnes potrebujú oveľa väčšie vzťahovú disciplínu, ale tá chýba, pretože heslami dnešnej doby je, žite si, ako chcete \',, neviaže sa, odviaž sa\' a spoločnosti vládne egocentrická morálka, "tvrdí. Súčasnú chabú trvanlivosť vzťahov dokazuje na tom, že sa polovica nezosobášených vzťahov s deťmi po štyroch rokoch rozpadá.

Časy, kedy bolo manželstvo samo osebe vnímané ako hodnota, sú dávno preč a hodnotou je fakt, či manželstvo niečo prináša. Nepatríme ani medzi krajiny, v ktorých patrí žitia vo usporiadanom manželstve k dobrému tónu alebo kde by bol manželský zväzok predpokladom kariérneho postupu.

A v neposlednom rade určite hrá úlohu aj fakt, že to, čo u nás prejde vysoko postaveným politikom, by ich inde vo svete znemožnilo. "Ako príklad by som uviedol klienta, ktorý sa sťažoval, že mu jeho žena zazlievať, že chce mať okrem nej a ich detí aj legálna vzťah a deti s milenkou. A ako príklad toho, že je to dnes úplne bežné, uvádzal dve rodiny vtedajšieho hajtmana Ratha, "uvádza Petr Šmolka.

Myslite na dôchodok

Niektorí vedci tvrdia, že človeku je vývojovo vlastná sukcesívna čiže seriálová monogamia. Teda na seba nadväzujúce série monogamných vzťahov, a že nie je úplne bežné, aby človek zostal celoživotne s jedným partnerom. Zároveň však pripúšťajú, že aj táto teória má svoje slabé miesta. Po prvé také "nastavenie" nerieši otázku čo s deťmi a po druhé by sa podľa takejto teórie niekde hromadili osamelé starnúcej ženy, pretože muži si väčšinou hľadajú mladšiu partnerku, zatiaľ čo ženy si s pribúdajúcim vekom hľadajú nového partnera ťažšie ako muži, pretože mužská populácia vymiera rýchlejšie.

Pre zaujímavosť, na 1000 dievčat sa síce rodia 1036 chlapcov

Ale už okolo dvadsiateho roku sa počet dievčat a chlapcov v populácii zrovná a okolo päťdesiat rokov tvoria ženy približne 60% populácie. Faktom zostáva, že dlhodobým vzťahom sa podľa uvádzaných štatistík nedarí. Každé druhé manželstvo skončí údajne rozvodom, sobášnosť a pôrodnosť klesá.

Jeroným Klimeš sa nízkou pôrodnosť nebojí prirovnať ku stredovekému moru. "Aby sa spoločnosť reprodukovala, pripadá na jednu ženu 2,1 dieťaťa, pričom dnešný stav je 1,4 dieťaťa. Za jednu generáciu žien vymiznú tretina populácie, "varuje, zatiaľ čo Petr Šmolka nevidí situáciu súčasných vzťahov tak kriticky.

"V poslednej tretine dvadsiateho storočia a na začiatku storočia dvadsiateho prvého je rozvodový index veľa ovplyvnený tým, že klesá počet sobášov. Počet rozvodov sa počíta na sto sobášov, a pretože sobášnosť klesá, index rozvodov letia hore, aj keď to tak v skutočnosti vlastne nie je.

Zhruba 80% párov generácie

Ktorá ide teraz do dôchodku, žije stále vo svojom prvom manželstve, "upokojuje a pridáva ešte jeden relatívne pozitívny výhľad do budúcnosti:" Byť v dnešnej dobe osamelý dôchodca často znamená život na hranici existenčného minima, zatiaľ čo z dvoch dôchodkov sa dá vyžiť už podstatne lepšie. Skôr ekonomické dôvody až takú rolu nehrali, pretože energia a bývanie neboli tak drahé ako dnes. Verím, že na skúsenosti našich rodičov uvidíme, že je dobré žiť v páre, a očakával by som, že tento trend čoskoro príde. "

Nezhasnout!

Ak chcete na záver jednoduché kúzlo, ktoré dokáže udržať lásku na celý život, Jeroným Klimeš ho do istej miery ponúka. Podľa neho si každá zamilovaná žena obalí svojho vyvoleného muža do svätožiary, akéhosi kokónu, ktorý vidí len ona. Tento obal výnimočnosti prepožičiava muži nadľudské vlastnosti i schopnosti. Muža chráni a zároveň ho žena potrebuje, aby svojho vyvoleného videla ako úplne výnimočného muža.

"Muž často svojho kokónu zneužíva a má mnohokrát pocit, že je žena na gumičke, ktorú môže neustále naťahovať, a ona sa trápi, rozčuľuje, ale nakoniec sa vždy vrátia do pôvodnej polohy. Lenže keď sa jedného dňa stane, že to urobí CVAK a muž svoj kokon stratí, je to prúser. To sú tie okamihy, kedy žena hovorí:, Ja už si ťa nevážim, \'podáva žiadosť o rozvod a muži nechápu, čo sa to zrazu stalo. Keď kokon zhasne, je jednoducho koniec. "

Správne načasovanie

Ak si chcete nájsť lásku na celý život, máte ideálne načasovanie, pretože randenie v lete má vraj úplne odlišný charakter než na jeseň. V lete ľudia vyhľadávajú vášnivé nezáväzné romániky, zatiaľ čo na jeseň av zime dávajú prednosť vzťahom s dlhodobým potenciálom. Za teplého, slnečného počasia odhaľujeme tela a vysielame ku druhým viac sexuálnych signálov, teda je oveľa jednoduchšie skončiť s niekým v posteli, a je logické, že takýto vzťah nebude mať s najväčšou pravdepodobnosťou dlhého trvania. V studených mesiacoch naopak dávame mužom menej vizuálnych podnetov a tým je nútime všímať si iných kvalít, ktoré sú pre dlhodobejší kvalitný vzťah dôležitejšia ako hlboký dekolt. Vysvetlenie možno podľa vedcov ale nájsť aj v hlbokej histórii, kedy naši predkovia žili ešte v jaskyniach. V lete človek v prírode prežije pomerne ľahko, ale blížiace sa zima nútila našich predkov združovať sa u rodinného krbu a hľadať si partnera. V génoch to vraj máme dodnes.
Priatelia, kamaráti ...

Spisovateľ, esejista a literárny kritik William Deresiewicz ponúka zaujímavú hypotézu, kedy tvrdí, že klasický vzťah medzi mužom a ženou nahradí v dvadsiatom prvom storočí priateľstva. Je pravda, že už v antických dobách bolo priateľstvo nadradené svojou hodnotou manželstva.

Dnes sa kamarátstvo spája s mladosťou

Teda s dobou, kedy si užívame slobody, av momente, kedy si nájdeme partnera alebo uzavrieme sobáš, sa dostáva až na druhú, niekedy i tretiu koľaj. Avšak William Deresiewicz tvrdí, že naberá opäť na svoje pôvodné vážnosti. Dnešná doba, pre ktorú sú kľúčové slová ako individualizmus, možnosť výberu a flexibilita, nahráva skôr priateľským vzťahom, ktoré možno na rozdiel od tých manželských ľahšie upravovať a meniť. Za pravdu mu dávajú štatistiky s rastúcou rozvodovosti a klesajúci sobášnosti, kedy pribúda osamelých rodičov, ktorým priatelia rodinu často suplujú.

Láska na celý život. Existuje?


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky