Fetišizmus, autoerotika a iné náhradkové formy lásky

Deti, ktoré vo svojom najnižšom veku nezažili pevné puto s blízkym človekom, sú príliš dlho vo svojej túžbe po láskyplnej náklonnosti odkázané samé na seba. Nezostáva im ako hľadať niečo, čo im chýbajúce vzťah nahradí.


Najbližšie náhradou sú ony samy, a tak sa u nich nadmerne stupňuje sebaláska

Okolo seba nenachádzajú nikoho, koho by mohli milovať. Preto u nich získavajú prevahu všetky autoerotické formy sexuality. Veď sú to pokusy získať slasť a uspokojenie aj bez druhého človeka. Spôsobuje to samozrejme ochudobnenie ich schopnosti milovať. Ako partnerská náhradka môžu slúžiť aj zvieratá.

Libido so svojou plastickosťou?

Vrodené pudenia milovať niečo mimo seba? je sila, ktorou nič nedokáže potlačiť. A tak sa toto pudenia obracia na akýkoľvek mysliteľný objekt. Stačí, aby spĺňal jedinú podmienku: nechať sa milovať a dokázať k sebe dieťa nežne pritlačiť. Podľa toho, aké si človek zvolil objekty, môžeme často spoznať, čo sám zažil ako lásku.

Schopnosť milovať zakrpaDeti, ktoré vo svojom najnižšom veku nezažili pevné puto s blízkym človekom, sú príliš dlho vo svojej túžbe po láskyplnej náklonnosti odkázané samé na seba. Nezostáva im ako hľadať niečo, čo im chýbajúce vzťah nahradí.

Najbližšie náhradou sú ony samy, a tak sa u nich nadmerne stupňuje sebaláska

Okolo seba nenachádzajú nikoho, koho by mohli milovať. Preto u nich získavajú prevahu všetky autoerotické formy sexuality. Veď sú to pokusy získať slasť a uspokojenie aj bez druhého človeka. Spôsobuje to samozrejme ochudobnenie ich schopnosti milovať. Ako partnerská náhradka môžu slúžiť aj zvieratá.

Libido so svojou plastickosťou?

Vrodené pudenia milovať niečo mimo seba? je sila, ktorou nič nedokáže potlačiť. A tak sa toto pudenia obracia na akýkoľvek mysliteľný objekt. Stačí, aby spĺňal jedinú podmienku: nechať sa milovať a dokázať k sebe dieťa nežne pritlačiť. Podľa toho, aké si človek zvolil objekty, môžeme často spoznať, čo sám zažil ako lásku.

Schopnosť milovať zakrpatie, keď sa nám nedostáva medziľudských vzťahov aj keď žijeme v tabuizáciea všetky zmyslovosti a erotiky. Obracia sa potom napríklad len na tie časti osoby, ku ktorým skutočne cítime náklonnosť, alebo sa od nej úplne odpúta a obracia sa už len na veci, s ktorými bola táto osoba v kontakte a ktoré ju akosi symbolicky zastupujú. Takému zakrpatenie schopnosti milovať sa hovorí fetišizmus. Mohli by sme ho opísať ako sexualitu bez partnera, pretože fetišistovým partnerom je vlastne predmet.

Môžeme si celkom ľahko predstaviť, ako bezútešný je taký?

Milostný život?, Ktorý títo ľudia musia navyše ešte udržiavať čo možno v tajnosti, aby sa vyhli posmechu, pohŕdanie alebo obvinenia z perverz. Vari niekoho napadne, aby pátral po tom, ako u neho táto takzvaná perverz mohla vzniknúť? Aké zážitky zlyhanie, aký strach z trestu musel prežívať, že nakoniec rezignoval na človeka ako na cieľ svojich erotických a zmyslových priania a vzdal sa predom akejkoľvek lásky druhých ľudí k sebe?

Náznaky fetišizmu hrajú svoju rolu aj v normálnom milostnom živote

Milenci si v čase zamilovanosti alebo na dobu nedostupnej milovaného a žiaduceho náprotivku dávajú darčeky, vymieňajú si talizmany alebo iné drobnosti zo svojho majetku, ktoré majú zastupovať, nahrádzať neprítomného partnera. Môže to byť napríklad vreckovku alebo pramienok vlasov, v kaž dom prípade niečo, čo ho dôverne pripomína, niečo osobného, ​​intímneho.

Keď si predstavíme, že sa pre človeka taký predmet stane natrvalo?

Pravým? partnerom, pochopíme, ako bezútešná chudobný je takto obmedzený? milostný život?, pri ktorom sa všetka slastné túžba zameriava na obyčajné časti tela alebo na predmety. Tie slúžia ako náhradka za celok partnera, o ktorého nám vlastne ide, ale ktorého sme zažili ako nedosažitelného alebo hrozivého a nebezpečného.

Rôzne podoby skupinového sexu nemajú k fetišizmu príliš ďaleko, ak sa ich praxe zameriava len na ukájanie sexuality. Partner potom človeka zaujíma už len ako pohlavná bytosť, nie ako osobnosť. Je teda ľubovoľne zameniteľný a konieckoncov anonymný. Emocionálnemu vzťahu či snáď dokonca vzájomnému pute sa takí ľudia vyhýbajú, pretože to vnímajú vlastne len ako čosi rušivého. Vládne potom číry princíp slasti. Slasť sa odpútala od lásky a takpovediac sa osamostatnila.

Dosiahnuť však možno zakaždým len krátkodobého uspokojenie

Natoľko izolované slastné uspokojenie, ktoré je obyčajným uspokojením funkcie a nezaujíma ho partner ako osobnosť, si musí hľadať stále nové podnety. Dostáva tak povahu chorobnej závislosti. Človek je neukojiteľná poháňaný a stále nie nasýtený, pretože nie je zakorenený v celostnom prežívaní. Každé náhradné uspokojovanie má sklon stávať sa chorobnou závislosťou. Slasť bez lásky nemôže poskytovať viac ako okamžitej ukojenie pudov. V tom sa odhaľuje janusovská tvár dnešného uvoľnenie sexuality: zvyčajne zostáva anonymný, partner je zameniteľný, pretože nás zaujíma už len ako sexuálny objekt. Nejde tu ani tak o porušovaní morálnych zásad, ako o zakrpatenie schopnosti milovať, o ochudobnenie osobného vzťahu medzi dvoma ľuďmi, o ustrnutie na infantilným vývojovom stupni našej schopnosti milovať aj našej sexuality.

Na týchto podobách milostného života, ktoré sa odchyľujú od normy a sú samozrejme oveľa rozmanitejšie, než ako sme ich tu krátko popísali, vidíme ešte jasnejšie, ako je dôležité, aby sme v ranom detstve zažili lásku, ktorá sa obracia na celú osobnosť dieťaťa. U človeka síce nepoznáme takú vpravde citlivú fázu, akú etologové objavili u zvierat, kde sa v kratučkej etape vývoja sformuje ich sexuálne správanie, ale aj človek má nepochybne výrazné zážitky, ktoré môžu mať rozhodujúci význam pre osud jeho pudového vývoja. Človek je vo svojom vývoji silno ohrozovaný poruchami, pretože dlho trvá jeho skorá závislosť a bezmocnosť, pretože na jeho prirodzený vývoj majú v porovnaní so zvieratami nepomerne väčší vplyv vychovávateľské zásahy (predovšetkým v detstve), av neposlednom rade preto, že je diferencovanejšie a komplikovanejšie. Tento sklon k? Poruchovosti? je zrejmý práve vo všetkom tom, čo sa týka vývoja milostného života v najširšom zmysle.

Človek nemá vymedzený určitý čas na párenie, ako to majú zvieratá

Jeho pohlavné žiadostivosť, jeho sexuálna pudenia nie je časovo obmedzené, nie je tiež tak jednoznačne a rovnomerne zamerané ako u zvierat. Ostatne všade, kde je možnosť väčšej slobody a výberu, je tiež viac možností chybného vývoja a odchýlok od normy, ktorá koniec koncov nie je tak ostro ohraničená. Jediným cieľom ľudskej sexuality už nie je rozmnožovanie, akokoľvek v niektorých dobách a podľa niektorých názorov mala byť povolená len za týmto účelom. V človeku sa? spôsobom, ktorý nikdy nebudeme môcť úplne vysvetliť? prelínajú slasť s láskou, neha s agresiou, sebazáchovy s odovzdaním. Toto prelínanie vytvára možnosť neprehľadného množstva rôznych foriem správania. Je to variabilita, ktorá sa vzpiera akémukoľvek normovanie a ktorá sa najmä práve v milostnom živote nedá zúžiť na nejaké predpisy, ako sa správať. Na to majú jednotliví ľudia príliš rozdielne štartovné podmienky.tie, keď sa nám nedostáva medziľudských vzťahov aj keď žijeme v tabuizáciea všetky zmyslovosti a erotiky. Obracia sa potom napríklad len na tie časti osoby, ku ktorým skutočne cítime náklonnosť, alebo sa od nej úplne odpúta a obracia sa už len na veci, s ktorými bola táto osoba v kontakte a ktoré ju akosi symbolicky zastupujú. Takému zakrpatenie schopnosti milovať sa hovorí fetišizmus. Mohli by sme ho opísať ako sexualitu bez partnera, pretože fetišistovým partnerom je vlastne predmet.

Môžeme si celkom ľahko predstaviť, ako bezútešný je taký?

Milostný život?, Ktorý títo ľudia musia navyše ešte udržiavať čo možno v tajnosti, aby sa vyhli posmechu, pohŕdanie alebo obvinenia z perverz. Vari niekoho napadne, aby pátral po tom, ako u neho táto takzvaná perverz mohla vzniknúť? Aké zážitky zlyhanie, aký strach z trestu musel prežívať, že nakoniec rezignoval na človeka ako na cieľ svojich erotických a zmyslových priania a vzdal sa predom akejkoľvek lásky druhých ľudí k sebe?

Náznaky fetišizmu hrajú svoju rolu aj v normálnom milostnom živote

Milenci si v čase zamilovanosti alebo na dobu nedostupnej milovaného a žiaduceho náprotivku dávajú darčeky, vymieňajú si talizmany alebo iné drobnosti zo svojho majetku, ktoré majú zastupovať, nahrádzať neprítomného partnera. Môže to byť napríklad vreckovku alebo pramienok vlasov, v kaž dom prípade niečo, čo ho dôverne pripomína, niečo osobného, ​​intímneho.

Keď si predstavíme, že sa pre človeka taký predmet stane natrvalo?

Pravým? partnerom, pochopíme, ako bezútešná chudobný je takto obmedzený? milostný život?, pri ktorom sa všetka slastné túžba zameriava na obyčajné časti tela alebo na predmety. Tie slúžia ako náhradka za celok partnera, o ktorého nám vlastne ide, ale ktorého sme zažili ako nedosažitelného alebo hrozivého a nebezpečného.

Rôzne podoby skupinového sexu nemajú k fetišizmu príliš ďaleko, ak sa ich praxe zameriava len na ukájanie sexuality. Partner potom človeka zaujíma už len ako pohlavná bytosť, nie ako osobnosť. Je teda ľubovoľne zameniteľný a konieckoncov anonymný. Emocionálnemu vzťahu či snáď dokonca vzájomnému pute sa takí ľudia vyhýbajú, pretože to vnímajú vlastne len ako čosi rušivého. Vládne potom číry princíp slasti. Slasť sa odpútala od lásky a takpovediac sa osamostatnila.

Dosiahnuť však možno zakaždým len krátkodobého uspokojenie

Natoľko izolované slastné uspokojenie, ktoré je obyčajným uspokojením funkcie a nezaujíma ho partner ako osobnosť, si musí hľadať stále nové podnety. Dostáva tak povahu chorobnej závislosti. Človek je neukojiteľná poháňaný a stále nie nasýtený, pretože nie je zakorenený v celostnom prežívaní. Každé náhradné uspokojovanie má sklon stávať sa chorobnou závislosťou. Slasť bez lásky nemôže poskytovať viac ako okamžitej ukojenie pudov. V tom sa odhaľuje janusovská tvár dnešného uvoľnenie sexuality: zvyčajne zostáva anonymný, partner je zameniteľný, pretože nás zaujíma už len ako sexuálny objekt. Nejde tu ani tak o porušovaní morálnych zásad, ako o zakrpatenie schopnosti milovať, o ochudobnenie osobného vzťahu medzi dvoma ľuďmi, o ustrnutie na infantilným vývojovom stupni našej schopnosti milovať aj našej sexuality.

Na týchto podobách milostného života, ktoré sa odchyľujú od normy a sú samozrejme oveľa rozmanitejšie, než ako sme ich tu krátko popísali, vidíme ešte jasnejšie, ako je dôležité, aby sme v ranom detstve zažili lásku, ktorá sa obracia na celú osobnosť dieťaťa. U človeka síce nepoznáme takú vpravde citlivú fázu, akú etologové objavili u zvierat, kde sa v kratučkej etape vývoja sformuje ich sexuálne správanie, ale aj človek má nepochybne výrazné zážitky, ktoré môžu mať rozhodujúci význam pre osud jeho pudového vývoja. Človek je vo svojom vývoji silno ohrozovaný poruchami, pretože dlho trvá jeho skorá závislosť a bezmocnosť, pretože na jeho prirodzený vývoj majú v porovnaní so zvieratami nepomerne väčší vplyv vychovávateľské zásahy (predovšetkým v detstve), av neposlednom rade preto, že je diferencovanejšie a komplikovanejšie. Tento sklon k? Poruchovosti? je zrejmý práve vo všetkom tom, čo sa týka vývoja milostného života v najširšom zmysle.

Človek nemá vymedzený určitý čas na párenie, ako to majú zvieratá

Jeho pohlavné žiadostivosť, jeho sexuálna pudenia nie je časovo obmedzené, nie je tiež tak jednoznačne a rovnomerne zamerané ako u zvierat. Ostatne všade, kde je možnosť väčšej slobody a výberu, je tiež viac možností chybného vývoja a odchýlok od normy, ktorá koniec koncov nie je tak ostro ohraničená. Jediným cieľom ľudskej sexuality už nie je rozmnožovanie, akokoľvek v niektorých dobách a podľa niektorých názorov mala byť povolená len za týmto účelom. V človeku sa? spôsobom, ktorý nikdy nebudeme môcť úplne vysvetliť? prelínajú slasť s láskou, neha s agresiou, sebazáchovy s odovzdaním. Toto prelínanie vytvára možnosť neprehľadného množstva rôznych foriem správania. Je to variabilita, ktorá sa vzpiera akémukoľvek normovanie a ktorá sa najmä práve v milostnom živote nedá zúžiť na nejaké predpisy, ako sa správať. Na to majú jednotliví ľudia príliš rozdielne štartovné podmienky.

Fetišizmus, autoerotika a iné náhradkové formy lásky


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky