Sexuálna terapia tráum

V oblasti intimity nesieme často nevedomá zranenia a obmedzenia, ktoré sa ako telesný vtisk usadzujú do tkanív tela v danej oblasti. Špeciálna liečenie teda znamená - vniesť znovu do týchto miest pozornosť, čisté vedomie


Čo často pri dotyku / rôznym tlakom, vibrácií / môže v rôznej sile evokovať a vyvolať dávno zasunutú emóciu

Umožní ju človeku priniesť na svetlo, v bezpečnom prostredí si ju "prežiť" uvedomiť a napr pomocou dychu či hlasu ju vypustiť. Môžu to byť všetky formy sexuálne manipulácia, zneužívanie na fyzickej alebo duchovnej úrovni, pôrod či trauma z potratu - to všetko sa ukladá v tkanive, aj keď myseľ tento atak dávno vytesnila.

Na našom prameni energie sedí pomyselný "žabiak"

A my o ňom nevieme, Jedná sa o veľmi účinné a hlboké liečenie, kedy klient už nemôže zostať v úlohe pasívne obete, ale stáva sa zodpovedným za svoje liečenie, pretože sa chce konečne stretnúť so svojou plnou životnou energiou a silou, so svojím potenciálom. Ak žije v "polozamrzlém" stave, často mu nič iné nezostáva a tak sa dá do hľadania.

Takéto liečenie nemusí mať podobu hysterických drám

Ako skôr vedomé a pokojné pozornosti, načúvanie, ktoré venujeme klientovi a jeho telesnému i prípadne evokovanému duševnému zážitku.

Po opakovanom liečenie sa môže uvoľniť prúd pozitívnej životnej energie, ktorý sa prejaví v mnohých oblastiach jeho života a vitality, v novom zážitku sexuality, v inom prijímaní partnera atď.

Sexuálna terapia tráum


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky