Vzťah v troch

Je vôbec možné milovať dve osoby? V našom srdci je miesto pre akúkoľvek lásku, akéhokoľvek rozmeru a hĺbky. Môžeme súčasne milovať nielen rodičovskou, partnerskú či manželskou láskou, ale aj mileneckú.


Nie je vôbec výnimkou, že vo vzťahu, kde sú dvaja, sú aj tri, keď muž alebo žena môžu mať milenku, milenca. Môže sa potom jednať o utajovaný milenecký vzťah, keď o ňom vedia len Tí dvaja, alebo si to aspoň myslia. Môže sa jednať aj o mlčky schváliť, trpení milenecký vzťah náprotivkom. Podvádzaný náprotivok môže mať možnosť voľby, alebo nemá na výber.

Túžba po mileneckom vzťahu

Čo ženie muža, ale aj ženy do inej náruče, než do tej, ktorú môžu mať doma? Možno ste počuli, alebo čítali, že všetci muži sú rovnakí, všetky ženy sú rovnaké. Svojím spôsobom to tak skutočne je. Lenže spočiatku sa nám nechce veriť, či sme natoľko "oslepení", že si nepripúšťame, že by tento charizmatický, vhodne sa chovajúci muž bol kópií muža, ktorého máme doma, neupratuje po sebe, sedí pri počítači ai Či si nepripúšťame, že by táto sexy dievča, žena mala podobné výkyvy nálad, ako žena, s ktorou žijeme. Ono "pozlátko" nás priťahuje, ono "idealizovanie, naša predstava o príslušnom jedinci" nás priťahuje. Ona túžba po oslobodení sa od ubíjejícího stereotypu nás priťahuje. Každý má svoju túžbu, každý má svoj dôvod. Teraz len si ho obhájiť pred sebou, ale prípadne aj pred okolím, keď utajený vzťah prestane byť razom utajeným.

Keď v mileneckom vzťahu nejde len o sex

Možno si hovoríte, že milenecký vzťah je nepríjemný, ale tak nech sa jedinec vybláznia, a rovnako sa vráti? V prvom rade ste teda veľmi tolerantní, čo klobúk dole pred Vami. Potom je teda tiež otázkou, či ste už mali tú osobnú skúsenosť, že Vás náprotivok postavil pred hotovú vec, že ​​má milenca, milenku? Ak nie, potom je potrebné povedať, že to čo možno teraz riešite s chladnou hlavou as rozvahou, však bude v danú situáciu úplne iné, a značne odlišné. A pokiaľ ide o to samotné vyblbnutie, potom skutočný problém môže nastať, ak v mileneckom vzťahu nejde len o sex, ale sú v ňom aj city, vzájomný súlad, harmónia, porozumenie. Potom sa môže súčasný vzťah ocitnúť skutočne na šikmej ploche.

Z milencov nový manželský pár

Nežijeme v rozprávkach, romantických filmoch, aj keď sa na ne tak pekne pozerá. Bohužiaľ nie vždy potom reálnom živote môžeme použiť "a žili spolu šťastne až naveky", skôr kolikráte môžeme vidieť, počuť, zaznamenať v prenesenom slova zmysle "zazvonil zvonec a rozprávky je koniec", v tomto prípade manželského zväzku je koniec. Keby tomu tak nebolo, potom by ani bolo toľko rozvodov, ako hlási štatistiky rozvodovosti. Ona vyššie cifry však nenaznačuje, že by za každým zlyhávajúce manželským zväzkom bol milenec, či milenka. Je to však jeden z najčastejších dôvodov - nevera. Ak do manželského vzťahu vstúpi tretí, potom môže verdikt byť v podobe, že budú všetci traja sami, alebo milenecký pár zostane spolu, po rozvode sa vezmú, založí rodinu, ... Výnimkou to rozhodne nie je. Veľakrát aj manželský pár, ktorý bol bezdetný, a to nie z dôvodu, že by nemohol mať deti, ale treba na ne ešte nebol pripravený, bola prednejšia kariéra a pod, sa s "partnerskou výmenou" zmenil aj názorovo, a za nedlho prišlo na svet bábätko.

Milenecký vzťah môže rozbiť vybudovaný vzťah

Vždy je to o dvoch ľuďoch, v tomto prípade teda o troch. Nemožno len tak jednoznačne povedať, že akýkoľvek milenecký vzťah súčasný vzťah rozbije. Veľkú rolu tu hrá pevnosť súčasného zväzku, ani nie tak jeho dĺžka, ako hĺbka. Potom je tu aj vôľa chcieť. Ak je zväzok vyprahnutý, žije skôr zotrvačne, nehľadá nové možnosti, príležitosti na oživenie, spestrenie, potom to buď obom stranám úplne vyhovuje, alebo partneri proste len rezignovali, či sa jeden z nich prispôsobil, a je v akomsi útlme, zimnom spánku. V zimnom spánku, ktorý však môže tiež skončiť príchodom jari, tj milenca, či milenky.

Narušenie vzťahu

Milenecký vzťah partnerský, manželský vzťah v každom prípade naruší. To, ako veľmi veľkú ranu mu zasadia, to, či pôjde rana zalepiť, a ako sa zocelí, záleží opäť na nich samotných, ale aj vplyvu milenca, milenky. Veľakrát sú milenec, milenka, natoľko silnými jedinci idúcimi za svojím, že slabší náprotivok vo vzťahu nemusí mať vôbec šancu. A to zvlášť, ak zväzok práve prechádza ťažkým obdobím, či je, ako sme už uviedli, vyprahnutý, prázdny.

Milenecký vzťah môže vzťahu pomôcť

Čo sa spočiatku zdá nemožné, sa môže v konečnom dôsledku premeniť v realitu. Len ťažko si predstaviť, keď sa dozviete, že Váš náprotivok má milenca, milenku, tak to pre Váš vzťah bude vzkriesením a novým životabudičom, ktorý vzťah prenesie cez mínové polia, priepasti. Nebudeme však zastierať, že ak k tomu dôjde, tak samotná cesta k šťastnému koncu, nebude práve prechádzkou ružovým sadom. Naopak môžete byť táto cesta plná smútku, sĺz, hádok, pocitu beznádeje, hnevu, zlosti, žiarlivosti ai

Nabažení sa milencom, milenkou

Tak, ako nie je výnimkou, že muži utekajú k milenkám, ženy k milencom, tak nie je výnimkou, že jedného krásneho dňa sa muž či žena nabaží "nového prírastku do rodiny", keď zistí, že skutočne daný jedinec sa v podstate v ničom výrazným nelíši od náprotivku, s ktorým žijete, či ste žili. Veľakrát navyše môžete "objaviť" aj povahové vlastnosti u milenca, milenky, ktoré Vám vyložene vadí, a nesadnú. To ste však vo fáze úplnej zamilovanosti nevideli, prehliadali. Akonáhle ste však precitli, a dostali ste sa do fázy všedných dní, potom tá výnimočnosť, jedinečnosť vzala za svoje. A čo teraz?

Opätovné vzkriesenie vzťahu

Nastáva obdobie, keď sa muž, či žena snaží vrátiť k svojmu partnerovi, kedy za pomoci sľubov, sĺz, darčekov, sa snaží napraviť, to, čo spôsobili. Potom tu hrá v podstate kľúčovú úlohu podvádzaný partner, na ktorom je, ako rozhodne, či "udelí" milosť, či bude chcieť začať žiť znova, s čistým štítom. Nie vždy sa dá vzťah zalepiť, nie vždy je to rozumné. Ale ak to možné je, a ak nechýba vôľa, je tu stále láska, nepríjemná situácia sa tretím jedincom sa nebude opakovať, potom stojí za to popracovať na kvalitné náplasti.

Nedloubejte do zahojených rán

Vďaka pamäti si môžeme uchovávať pekné, ale aj nie práve tie pekné zážitky a spomienky, ktoré sa nás v priebehu života dotkli. Keby to šlo si z pamäti vymazať všetko zlé, zlé, a nechať si len to príjemné, ku ktorému by sme sa potom mohli vracať, kedykoľvek by sme chceli. Lenže to nejde. A ak bola určitá rana pre nás veľmi hlboká, bolestivá, ako napríklad nevera, potom len ťažko túto skutočnosť z našej hlavy vymažeme. Lenže nejde len o uchovanie spomienok, a opätovnom ich premietanie si "v duchu". Často pri hádkach, riešenie sporov vyťahujeme aj dávno zažité krivdy, situácie.

Keď došlo k odpusteniu, nežiadajte ďalšie

Ak však už došlo k odpusteniu, kedy ste si všetko vyříkali, potom by všetko odpustené, malo zostať tam, kde je. Neustále sa vracať k tomu, čo bolo, jednak nič nevyrieši, ale naviac ešte viac ublíži. Sotva môže náprotivok urobiť viac, než sa po x tej ospravedlniť, povedať, že ho / ju to mrzí. Vrátiť čas nejde. Minulosť je už prežitá. Ak však chcete žiť so súčasným partnerom nielen dnešok, ale aj zajtrajšok, potom je dobré nechať minulosť minulosťou. Pamätať na ňu, myslieť na ňu, ale nepředhazovat ju.

Vzťah v troch


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky