Rozdiely medzi mužom a ženou

Nápadné medzipohlavné rozdiely sú viditeľné už v detskej hre. V klasických pokusoch si deti predškolského veku hrali s kockami, rôznymi kužele a valcami. Navyše mali k dispozícii figúrky osôb i zvierat. Chlapci sa obvykle pri stavbách rozmachujú navonok.


Venovali sa budovanie ciest, letísk, pevnosťou a monitorovacích stredísk, valov

Osoby a zvieratá hrali skôr druhoradú úlohu doplnku toho, čo bolo vytvorené. Často vznikali "katastrofické" scény - boje, pády, zrážky, zásahy pri požiaroch a pri rôznych nepredvídateľných tragédiách. Dievčatá sa rovnakým materiálom inscenovala ďaleko pokojnejšie situácie. Zvyčajne najskôr vytvorila interiér, v ktorom by figúrkam mohlo byť dobre. Potom ho ohradila múrmi z kociek a často doplnila zdobenými vchodmi a oknami. Nezabúdala na štylizovaný nábytok a vybavenie miestnosti (na to chlapci nemysleli takmer vôbec).

Hra s danou sadou pomôcok bola u rovnakých skúmaných osôb zopakovaná s odstupom dvadsiatich rokov, teda v čase, keď "dietky" bola už dospelá. Jej charakter vrátane rodových rozdielov sa príliš nezmenil.

Keď je reč o rozdieloch, citujeme tiež výrok bývalej britskej premiérky M. Thatcherovej: "Keď chcete mať v politike niečo povedané, muž to zvládne skvele. Keď chcete mať v politike niečo urobené, dajte to za úlohu žene. "

Rovnoprávnosť pri rešpektu ku všetkým rozdielom presadzuje prístup femalistický, odmietajúci mužská konzervatívny i ženská feministická klišé. Femalisté s úsmevom vypočujú, že muži sú v priemere o 10% vyššia, o 20% ťažší ao 30% silnejšie než ženy.

Alfa-samca poteší, že mužský mozog je o 15% ťažší

Leč ouha. Mužský mozog časom stráca na objeme rýchlejšie ako mozog ženský. Ten lepšie a rovnomernejšie hospodári s energiou, a je teda lepšie vyživovaný. Ženy sa tiež lepšie vyrovnávajú so stresom, ktorý, ak pôsobí dlhodobo, mužský mozog priamo drťou. Čo mužom zostáva? Ťažko im dodá patričného sebavedomie zistení o maratónskom behu, kde sa rekord žien posunul za posledných 35 rokov na sklonku storočia o 32% a rekord mužov o 42%. Správa ešte ku všetkému neuvádza, o čo sa zvýšil počet žien behajúcich maratón.

Nielen behaním je človek živý

V oblastiach zameraných na vyššiu nervovú činnosť, napríklad v centre reči, sú u žien hustejšie siete nervových buniek. Mozgové signály a reakcie dnes možno sledovať pomocou tomografie, presnejšie pozitrónovej emisnej tomografie. Pri sústredenej činnosti muža je zapojená menšia časť mozgu ako pri sústredenej činnosti ženy. U žien vraj vzniká za tejto situácie priamo mozaika aktivity. Muž sa potom čuduje "ženským nápadom". Ženy začínajú hovoriť skôr ako muži, čítajú v priemere rýchlejšie. Ženy tiež menej často trpia tzv parciálnymi poruchami intelektu - povestnými "dys" (dysgrafia, dyslexia, dyskalkúlia), tj neschopnosťou alebo čiastočnú neschopnosťou naučiť sa písať, čítať, počítať pri priemernom či dokonca nadpriemernom intelekte.

S taktom sebe vlastným femalisté vyhlasujú, že ženy aj muži sú predovšetkým ľudia

Keď však dvaja ľudia rozličného pohlavia robia to isté, nie je to to isté.

Je pravda, že ženy sú dokonalejšie vo sfére prepájanie pojmov. Mohutný zväzok nervových vlákien, výraznejšie ako u mužov, spája obe hemisféry. Ženy potom ľahšie kombinujú emócie z pravej hemisféry s logickým myslením z hemisféry ľavej. To svojím spôsobom zlepšuje predpoklady ako pre výrečnosť, tak aj pre pamäť.

Evidentné rozdiely sú aj v detstve, a to nielen v hre

Už u dietok platí, že slabšie pohlavie hovorí a počuje v jazyku väzieb a intimity, muži zase v jazyku postavenia a nezávislosti. Chlapec bez problémov prikazuje: "Poď sem, daj mi to!" Dievča sa skôr, hoci rečnícky opýta: "Mohla by si mi to požičať?" V hre chlapčenských skupín sú víťazi a porazení. Je tu hierarchie s osobou vodcu. V dievčenských skupinách je viac (trebárs predstierané intimity) a podstatnú úlohu pre jednotlivú dievča hrá jej najlepšia kamarátka. Medzi dievčatami nie sú podmienky pre velenie, skôr pre zvažovaní, rozoberanie návrhov. Dievčatám záleží na tom, aby ich mali iné dievčatá rady. Hoši o to isté usilujú u svojich rovesníkov menej.

Kým chalani medzi sebou hovoria skôr vecne a väčšinou im nevadí, ak sú hlučný, dievčenský svet býva viac opradený intimitou a tajomstvami, ktoré si dievčatá dôverne špitají, len aby ich niekto nepočul.

V nami vedených skupinách žiakov ôsmych a deviatych tried sme si pri pozorovaní medziľudských vzťahov povšimli ďalších výrazných rodových rozdielov. Pri maľovaní obrázkov (úplne voľná fantázie inšpirovaná u všetkých rovnakou hudbou) sa obrázky dievčat a chlapcov na prvý pohľad líšili. Na maľbách vytvorených dievčatami prevažovali teplé farby a drobnejšie, jemnejšie, občas konkrétne motívy (kvietok, srdce). Chlapčenské obrázky vyjadrovali mužský svet. Maľby boli abstraktné, samé veľké plochy a geometrické tvary. Chlapci používali častejšie studené farby.

Ženy charakterizuje cit a intuícia

S materskými city je to trochu zložitejšie. Prakticky nie je možné preukázať, že by ženy boli pre starostlivosť o deti vybavené (ak neberieme do úvahy schopnosť dojčiť) lepšie ako muži. Existuje síce zaznamenateľná hormonálne reakcie po pôrode, no chlapci v úlohe "náhradných rodičov" starajúcich sa o mladších súrodencov prejavujú obdobnú empatiu a zodpovednosť ako dievčatá. Fakt je, že novonarodené dievčatká reagujú na plač iného nemluvňaťa častejšie ako chlapci a dievčenské batoľatá v podobnej situácii utešujú vrstovníkmi častejšie ako chlapci. Isté však je, že každá dievčatko, dajme tomu už v dobe okolo nástupu do (materské) školy, vie, že je na pohľad iná ako chlapci a že raz bude aj mamou. To obnáša starať o deti. Starať o deti, to znamená pomáhať, vciťovať sa, správať sa matersky. Dievča teda podvedome hľadá modely tohto typu. U mužov - ach tie rozprávky-sú predkladané modely iné, ďaleko drsnejšie. Ostatne mladí muži v porovnaní so svojimi rovesníčkami výrazne častejšie zomierajú pri rôznych nehodách spojených s nezvládnutým rizikom alebo určitými, hoci treba transformovanými formami agresivity.

Pre mužov je typický sklon k abstraktnému uvažovania

Mužský rukopis býva menej čitateľný ako ženský. Ženy sú častejšie choré ako muži, ale dožívajú sa vyššieho veku. Na záhradke ženy pestujú pre radosť častejšie kvety a zeleninu, muži ovocné stromy. Nespokojný muž má sklon druhej poučovať, žena skôr takzvane "brble" alebo sa uzavrie do seba. Ženy plačú častejšie ako muži. Za slzy sa nehanbí, muži sa skôr za slzy hanbia. Keď sa muži rozhodnú skončiť s fajčením, naplní toto rozhodnutie pravdepodobnejšie než ženy. Žena chová dieťa skôr na ľavej ruke, muž na pravej. Pri pohľade do vlastného šatníka ženu napadá: "Nemám čo na seba ..." Muž si pri rovnakom pohľade pomyslí: "To je handier ..." sexistické pravdu má v bonmotu aj M. Horníček tvrdiaca: "Žena, ktorá uvidí na mužovi šaty z krásnej látky, odmyslí si od šiat muža. Muž, ktorý vidí krásnu látku na žene, odmyslí si tú látku. "

Ženy sú údajne náročnejšie na teplotu na pracovisku

V miestnosti, kde pracujú, požadujú teplotu o 2-3 stupne Celzia vyššia než tam, kde sú len muži. "Teplo" je pre ženy dôležitejšie aj v medziľudských vzťahoch. Ženy ťažšie znášajú konflikty na pracovisku a úzkostnejšie reagujú na nespravodlivosti pri používaní pochvál a trestov. Ženy skôr pestujú kontakty na základe individuálnych a neformálnych záujmov, menej na služobné báze. Muža viac než ženy traumatizuje negatívny vzťah k priamemu nadriadenému. Ženy sú naopak citlivejšie na nezhody s kolegyňami na rovnakej hierarchickej úrovni. Mužovho sebaúcta častejšie vychádza z jeho konkrétnych úspechov. Pre ženy je veľmi dôležité, ako sa k nim správajú ostatní ľudia, ako sa cíti akceptované a potrebné pre druhé. Kým muži stačí, keď si na pracovisku môže v pokoji robiť svoju prácu a nie je obťažovaný, žene toto k spokojnosti nestačí, ak jej k tomu chýba pocit bezpečia a pohody.

Podľa významného sociológa rodiny I

Možného muž predpokladá: "Keď bude všetko v poriadku so mnou, bude všetko v poriadku s mojou rodinou." Žena uvažuje: "Keď bude všetko v poriadku s mojou rodinou, bude všetko v poriadku so mnou."

Ako kuriozitu zo sféry sexistickeho vymedzenie rozdielov uveďme vážne mienený (samozrejme mužský) názor konštatujúce, že vyšší plat mužov vyplýva z toho, že ženy venujú v zamestnaní viac času na testovanie potenciálnych partnerov. Muži sa vraj uspokojí s povrchnějšími a na prvý pohľad viditeľnými informáciami ... Bola publikovaná aj rádoby objektívne zdôvodnenie.

Čitateľ nemusí hádať trikrát, iste uhádne na prvýkrát, že autori-muži píšu o silnejší výkonovej motivácii, o menšej záťaži rodinnými starosťami a väzbami, o preferenciu ťažké a riskantné práce io väčšiu "finančnú fluktuáciu" svojho pohlavia. Zrejme to vysvetľuje aj snaha a ochota žien udržať "pokoj v dome".

Nie je známy prípad, že by žena, nech v úlohe manželky alebo matky, napádala muža za to, že veľa zarába

Často rafinované a objektívne ťažko preukázateľné "trestania" žien muži za ich vysoký plat je však pomerne častým zdrojom partnerských a rodinných konfliktov. Perzekúcie býva sprostredko-vaná. Hocikedy sa skrýva za patetické slová a úvahy, nad ktorými málom oko nezostane suché. Nemusí sa vždy jednať len o zárobok, podobná situácia nastáva v prípade vyššieho vzdelania ženy.

Či už si o predchádzajúcich informáciách myslíme čokoľvek, seriózne prieskumy naznačujú tri základné dôvody viacmenej dobrovoľné, leč presnejšie povedané manipulatívne vyvolané rezignácia žien na špičkovo platené miesta. Všetky sa týkajú stretu ženy s tradičnou mužsky chápanú asertivitou. Sú to:

  • Maskulínna kultúra firmy. Tradičná dominancia mužov nedáva ženám na vedúcich a inak dobre platených miestach dosť priestoru na uplatnenie schopností.
  • Podvedomý preferencie mužov vedie k vytváraniu vedúcich miest na mieru práve im.
  • Nedostatočná pružnosť firiem v usporiadaní režimu práce a neochota prispôsobiť sa eventuálnym rodinným povinnostiam. S tým súvisí aj nedostatok času a snáď aj tradíciou podmienená nechuť mnohých žien lobovať pri poháriku. Práve pri neformálnych posedeniach vznikajú kľučky a kujú sa plány kariérneho rozvoja reálnejšie než v personálnom oddelení.

Typickým záverom z týchto zistení býva nezriedka svätuškárske odporúčanie ženám

Aby boli oveľa lepšie ako muži, ak sa chcú presadiť. Podobne poňatá "future woman" vraj bude nútená "tancovať na mnohých svadbách naraz". Stane sa generálkou alebo skôr generálom schopným prekonávať neprekonateľné. Tým však postaví muža pred neriešiteľná úloha - ako sa uchádzať o podobnú dokonalú bytosť?

Rozdiely medzi mužom a ženou


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky