Je nejaká univerzálna kultúra v sexe?

Etnika a kultúry z pohľadu sexu sa menili a vyvíjali mnoho rokov. Doby, kedy sa za neveru kameňovali, pominuli, ale stále existujú ľudia, ktorí deformujú svoje deti obriezkou. aké sú hlavné rozdiely v sexuálnych praktikách.


A či dnes existuje nejaká univerzálna sexuálna kultúra, nad tým sa zamýšľa psychologička a sexuologička Laura Janáčková.

Zdanlivá rovnorodosť európskych sexuálnych zvykov je v Európe v poslednom tisícročí daná vplyvom židovsko-kresťanskej tradície. Jej slabnutie vedie k väčšej liberalizácii spoločnosti a tým aj uvoľnenému pohľade na sexuálne zvyky a praktiky. Zoberme si napríklad rozdiely v kriminalizácii homosexuálneho správania. Niektoré štáty Európy majú rozdielnu vekovú hranicu pre kriminalizáciu homosexuálnych a heterosexuálnych stykov.

V SR je veková hranica zhodná

Legislatívne úpravy samozrejme určujú rámec sexuálneho správania, a hoci sa nám môže pozícia zdať stále liberálnejší, nie je tomu tak vždy. Pozrime sa napríklad na sprísnenie trestov pri znásilnení formou análneho alebo orálneho styku či zavedenie novej reštrikcia pri sexuálnom obťažovaní - tzv harassment. Určitá globalizácie sexuálneho správania je daná technologickým pokrokom, ktorý umožňuje masovú konzumáciu pornografie. Trendy, ako je orálny a análny sex, vyholování genitálií alebo fisting, sú dnes masovo rozšírené, hoci ešte pred 50 rokmi na niektoré z nich aj oficiálne sexuológie pozerala ako na úchylky.

Rezistencia voči týmto trendom v štátoch s vyšším zastúpením veriacich občanov je zrejmá a je daná predovšetkým výchovou

Niekedy paradoxne môže vplyvom náboženstiev dochádzať k rozvoju "nových" sexuálnych praktík. Napríklad požiadavka na neporušené panenstvo pri vstupe do manželstva sa obchádza análnym sexom a vedie tak nepriamo k rozvoju tejto kontroverznej praktiky. Európske normy sú založené napospol na kresťanskej morálke a jej kodifikované v platných zákonoch jednotlivých krajín.

Je historicky dané, že v rámci Európy pôsobí z hľadiska náboženstva hlavne katolícka a protestantská morálka

Za hlavné sekulárne štáty sú považované Veľká Británia, Francúzsko, východná časť Nemecka a tiež naša republika. V západnej Európe je stále viditeľné ovplyvnenie sexuálnou revolúciou 60. rokov, kedy sa v tejto časti kontinentu začala vyučovať sexuálna výchova. Svojim spôsobom je to návrat k situácii, ktorú poznáme zo starého Grécka a Orientu, kedy boli deti inštruované o týchto témach. Niektoré výskumy uvádzajú, že v niektorých častiach Európy rastie v kategórii do dvadsať rokov podiel ľudí kresťanského vyznania, celkovo sa však percento respondentov vyznávajúcich kresťanstvo znižuje.

Čím ďalej väčší vplyv na európsku kultúru - vrátane sexuálnych praktík - majú aj etnika migrujúci do Európy z iných častí sveta.

edná sa predovšetkým o početnú imigračné vlnu islamského etnika. U nej nejde len o diskutovanej mnohoženstvo, zahaľovanie žien v spoločnosti a trestanie neverných žien. Rozdielny je už samotný vzťah medzi mužom a ženou, kde je zvýraznená nadradenosť mužov. Manželka nie je oprávnená odmietnuť muži sex a ten je oprávnený si ho vymôcť. Islam dovoľuje mnohoženstvo, vo väčšine krajín však povoľuje najviac štyri manželky (sám Mohamed ich však mal podstatne viac). Najčastejším modelom spolužitia je však bigamie, kedy manžel si k manželke privedie ďalšie, zvyčajne mladšiu ženu.

Vyskytuje sa však aj model spolužitia

Kedy má muž okrem zákonnej manželky ešte ďalšiu ženu, najčastejšie slúžkou - v tom prípade ide o tzv konkubín. A existuje tu aj vzťah na pomedzí manželstvo a konkubinátu, tzv nájomné manželstva - právny vzťah na dobu určitú (na jednu noc, na dovolenku alebo aj na dlhšiu dobu), s finančnou odmenou pre ženu. Je to v podstate istá forma prostitúcie, pretože obyčajnú prostitúciu islam nepovoľuje. Napriek existencii rôznych modelov je každý človek vo svojich sexuálnych prejavoch individualitou, ktorej zvyky a praktiky sa v priebehu života menia a vyvíjajú. Vo svojej praxi sa stretávam s klientmi, ktorí hľadajú svoju sexuálnu identitu a trpí niektorou zo sexuálnych dysfunkcií či deviácií. Je pre nich veľmi dôležité, že môžu o svojich problémoch hovoriť a nachádzať cesty k ich riešeniu.

Univerzálny kultúra sexu v praxi neexistuje

Iba niektoré trendy, ako napríklad vyholování ochlpenie, orálny sex a podobne, môžu pôsobiť ako sexuálne stereotypy - v niektorých spoločnostiach dokonca masovo rozšírené. Avšak sexuálne individualita, ktorá sa môže slobodne v rámci zákonov prejaviť, je práve opakom akejkoľvek univerzálnosti.

Je nejaká univerzálna kultúra v sexe?


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky