Ako prežiť v manželstve s osobou závislou na alkohole

Treba mať na pamäti, že nadmerná konzumácia alkoholu môže časom osobnosť človeka úplne zmeniť. Nielen tým, že dotyčný imponuje ako slaboch. Môže sa z neho stať žiarlivec, sebec, agresor.Relatívne úspešný prístup "veľké matky-Ochraniteľky". Lenže všetkého do času. Do nekonečna chrániť nedá a manželka predsa len nie je matka.

V poradni sa objavujú aj páry rozvíjajúce začarovaný kruh

On po určitú dobu takzvane seká dobrotu. Ona mu vyčíta, čo vykonal pred dňami, týždňami, mesiacmi či rokmi. On sa po čase vztekne. Opije sa a niečo vykoná. Možno jej dokonca aj ublíži. V ko-Covina sa začne ospravedlňovať. Potom "seká dobrotu" a ona mu vyčíta, čo zase vykonal ...

Pred rokmi opísal klasik liečby závislosti na alkohole doc.

Jaroslav Skála štyri základné typy reakcií žien na nadmernú konzumáciu alkoholu partnerom. Je to "trpiaci Márie, trestajúci Vlasta, dirigující Kateřina a kolísajúca Zuzana". Prvý sa obetuje a narieka, ale aktívne nezasahuje. Druhá útočia na slabiny muža a ponižuje ho. Tretí vládne a velí. Posledný zo štvorice je bezradná, ospravedlňujúc a zakrývajúci pravý stav veci. Všetky tieto reakcie sú vlastne odpoveďou na dlhodobý stres, ktorý pitie náprotivku prináša. Táto odpoveď žiaľ taký stres nerieši, dokonca ho prehlbuje.

Po poradcovia je potom požadované, aby muži "nejako vysvetlil", že si škodí a ničí celú rodinu

Mal by to urobiť nenápadne, rozhodne tak, aby závislý nepoznal, kto si na neho sťažoval. Zároveň by mal poradiť nejaký trik, ako zabezpečiť, aby nepil alebo pil s mierou. Liečba by to však byť nemala. Jednak preto, že závislý si liečbu nepraje, nepovažuje sa za alkoholika, a za druhé aj preto, že by sa o liečbe mohol dozvedieť niekto z okolia. To by bola, hanba pre celú rodi-nu. Takto formulovaná zákazka je pochopiteľne nesplniteľná. Jej vyžadovanie a márne pokusy o jej naplnenie je vlastne len hrou na pomoc.

Ak má v týchto podmienkach vzťah predsa len fungovať, treba od neho nič (okrem problémov) nečakať

Teda prevziať a zabezpečiť starostlivosť o rodinu. Vedieť, že je úplne zbytočné s náprotivkom diskutovať, hádať sa s ním, vyčítať mu niečo alebo sa pokúšať o domluvu, ak je opitý. Zďaleka nemusí ísť o ťažkú ​​opitosť. Stačí, aby bol takzvane v nálade. Od nej býva veľmi blízko k podráždenosti a agresivite. Sľubom závislého nedá veriť. Nemá zmysel s ním diskutovať o tom, či pije veľa alebo málo a či ostatní ľudia pijú viac. Zvyčajne pripúšťa od zlomku zhruba po štvrtinu toho, čo vypil. Navyše tolerancia voči alkoholu je individuálna záležitosť. V záverečných fázach závislosti už stačí k opitosti objektívne malé, u zdravého človeka tolerovateľné množstvo alkoholu.

Závislú osobu, ktorá domov prichádza podnapitá alebo opitá, je najlepšie nechať ľahnúť si a spať

Je vecou nášho rozhodnutia, či budeme "zabraňovať najhoršiemu". Teda dotknutého budeme ospravedlňovať pred známymi, príbuznými aj v práci, pokáleného ho umyjeme, postaráme sa o jeho eventuálne zranenie, zaplatíme dlhy, kúpime mu čistý odev na prezlečenie a rôzne životabudiče pre čas kocoviny. Eventuálne prejavy domáceho násilia z jeho strany potom budeme považovať za prejav temperamentné povahy alebo osudu. Takýto prístup pre danú chvíľu do určitej miery pomôže. Neospravedlniteľné správanie urobí menej nápadné. Perspektívne však situáciu zhoršuje.

Tým, pre ktorých je úplne oprávnene neprijateľné, možno odporučiť dva kľúčové postupy

V zásade sú použiteľné ako vo vzťahu k mužom, tak aj vo vzťahu k ženám. Prvá zhŕňa veta: "Mám ťa rád (a), chcem s tebou žiť, ale takto s tebou už žiť nemôžem. Buď sa budeš liečiť a potom abstinovať, alebo sa rozídeme. "Druhou možnosťou je prístup:" Nechať klesnúť až na dno a potom, ak sa rozhodne pomôcť, čo najrýchlejšie sprostredkovať liečbu. "

Liečbu vykonáva predovšetkým psychiater v spolupráci s klinickým psychológom

Môže byť buď ambulantná, alebo formou hospitalizácie v liečebni. Počet liečených u nás v posledných rokoch kolíše okolo 10 tisíc ročne, napríklad v roku 2007 bolo hospitalizovaných 5 510 závislých mužov a 2 271 žien.

Na prijatie do liečebne je potreba odporúčanie psychiatra. V prípade pracovnej neschopnosti je nárok na nemocenskú. Je potrebné počítať s určitou čakacou lehotou na prijatie. Týždeň, uvádzaný ako dĺžka čakania pre nástup na liečbu na ženskom odd. v PL Bohnice, je v porovnaní s inými doba nadpriemerne krátka.

Priznať si, že som na alkohole závislý, nie je jednoduché

Mnohí preto hľadajú rôzne alternatívy, ako sa liečbe vyhnúť. Jednou z nich je, "keď už je zle", proklamovaná ochota navštevovať napríklad manželskú poradňu. To je síce v poriadku, ale základný problém nadmernej konzumácie alkoholu to nevyrieši. Optimálne je spolupráca s poradňou po ukončení zdravotníckej liečby.

Ako prežiť v manželstve s osobou závislou na alkohole


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky