Máte sexuální odchylku?

V našej spoločnosti je považované za normálne sexuálne správanie, ktoré sa odohrá medzi vekovo zrelými, nepríbuznými a súhlasiacimi ľuďmi a súčasne nevedie k psychickému či fyzickému poškodeniu žiadneho z partnerov.


Ktokoľvek iný je právom považovaný za sexuálneho deviant, čiže za človeka so sexuálnou odchýlkou

Sexuálne deviantné delikvent je sexuálne odlišný človek, ktorý už nie je schopný ovládať svoje sexuálne túžby natoľko aby niekomu neublížil.Erotický spanking Najprv by som upresnil pár pojmov, ktoré bývajú radené k pojmu sexuálna úchylka a často sa mýlia. Podľa slov Petra Weissa je v našej spoločnosti je považované za normálne sexuálne správanie, ktoré sa odohrá medzi vekovo zrelými, nepríbuznými a súhlasiacimi ľuďmi a súčasne nevedie k psychickému či fyzickému poškodeniu žiadneho z partnerov. Ktokoľvek iný je právom považovaný za sexuálneho deviant, čiže za človeka so sexuálnou odchýlkou. Sexuálne deviantné delikvent je sexuálne odlišný človek, ktorý už nie je schopný ovládať svoje sexuálne túžby natoľko aby niekomu neublížil. Sexuálne delikt (trestný čin) môže spáchať aj človek, ktorý nie je deviantné, teda nie je sexuálne odlišný. Sexuálne pudy deviantných delikventov zvíťazí nad ich morálnym kódexom a je na mieste ich utlmenie.

Ostatne aj Peter Weiss hovorí:

"Najčastejšie sexuálne motivovaný delikt - znásilnenie - páchajú väčšinou muži bez prítomnosti sexuálnej deviácie. Tiež veľkú časť (pravdepodobne väčšinu) sexuálnych deliktov typu pohlavného zneužitia páchajú ľudia sexuálne normálne (často však narušenie inak - psychopaté, mentálne retardovaní jedinci, alkoholici, psychotici, starší muži trpiaci organickú demenciou). "

To, že je človek sadistom alebo pedofilom, teda ešte neznamená, že je zároveň aj agresívne (patologickosexuální agresivita)

Sexuálne odchýlka nijako neovplyvňuje silu jeho sexuálnych pudov. Ak je človek pedofil neznamená, že má neodolateľnú túžbu zneužiť každé dieťa, ktoré stretne, ako aj sadista alebo masochista nemusí zákonite zrezať každú ženu palicou. Rovnako ako normálny ľudia aj títo ľudia ctia morálne kódexy a tak ako sadista vie, že by žene spôsobil ujmu, tak aj pedofil vie, že by dieťaťu spôsobil ujmu, veľmi dobre si uvedomujú, čo je v rámci spoločenských noriem prípustné. Áno, nájde sa sadista, ktorý nareže nesúhlasiace žene. Áno, nájde sa pedofil, ktorý zneužije dieťa. Nie sú to nijako lepší ľudia. Lenže on sa rovnako tak nájde aj neodchylne človek, ktorý sa uspokojí na žene proti jej vôli. Nie sú teda ani nijako horšie. To, čo robí človeka dobrým alebo zlým, nie je jeho sexuálne preferencie, ale jeho morálny kódex, jeho činy a jeho duše. Pedofil sa stále môže uspokojovať v predstavách a treba písaním poviedok. Tak ako to robia mnohí sadisti aj normálny ľudia, ak nemôžu sa dostatočne ventilovať s partnermi. Môžu sa realizovať sebeukájením v lepšom prípade sa im podarí nájsť partnera či partnerku, ktorí budú rovnakého zamerania (sadisti / masochisti), alebo mladého výzoru (pedofili). V tomto to majú však oveľa ťažšie ako ľudia s normálnym zameraním.

Myšlienka na vykonávanie nejakých testov

Ktoré iné sexuálne zameranie odhalí a potom budeme môcť týmto ľuďom poskytnúť odbornú pomoc v nejakých ústavoch a tým ochránime svoje ženy a deti je úplne zcestná. Iné sexuálne zameranie liečiť nedá, rovnako ako nemožno vyliečiť homosexualitu. Možno iba potlačiť sexuálny pud (lieky, kastrácia). To však pripadá do úvahy iba u človeka, ktorý už nedokáže ovládať svoje sexuálne pudy, a je teda sexuálne agresívne.

Dnes týmto ľuďom stále nezostáva nič iné ako svoju sexuálnu odchýlku dômyselne skrývať, pretože tu je ešte veľa ľudí, ktorí celú problematiku nepochopili. Snáď bude časom spoločnosť viac tolerantní a ukáže sa, koľko v skutočnosti odlišne zameraných ľudí vlastne je. Potom spoznáme nielen agresívne pedofilov a masochista, ale aj pedofilov, ktorí píšu knižky pre deti a masochista, ktorí ...

Máte sexuální odchylku?


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky